Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Nieuws

Vrouwelijke zelfstandigen verdienen nog steeds tot meer dan 30 procent minder dan hun mannelijke collega’s.

Vrouwelijke zelfstandigen in hoofdberoep verdienen nog steeds ruim 30 procent minder dan hun mannelijke collega’s. Het grootste verschil in inkomsten tussen vrouwelijke en mannelijke zelfstandigen is in Vlaanderen, met een verschil van 32 procent. Een Belgische vrouwelijke zelfstandige had in 2017 een gemiddeld inkomen van 22.868,32 euro, dat is meer dan 10.000 euro minder dan het gemiddeld inkomen bij mannelijke zelfstandigen in hoofdberoep. Dat blijkt uit een analyse van NSZ op basis van cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

zelfstandige vrouwelijk ondernemer

Elektronisch en digitaal betalen stimuleren: ja. Beboeten: neen.

Als het van CD&V afhangt moet elke handelaar de mogelijkheid voorzien dat de klant elektronisch kan betalen. Een verplichting en zeker een boete is ongehoord, zegt NSZ. Temeer omdat de handelaar sinds 18 januari 2018 geen toeslag meer kan aanrekenen wanneer de klant elektronisch betaalt. “Het elektronisch betalen moet voor de handelaar nog transparanter en dat ongeacht de speler waarbij hij aangesloten is”

elektronisch betalen

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen: Infoavonden op 7 en 25 maart 2019 (Zwijnaarde en Borgerhout)

Het nieuwe wetboek inzake vennootschappen en verenigingen treedt in werking op 1 mei 2019. Voor de ondernemingen die al bestonden op 1 mei 2019, zal een deel van de nieuwe wet (de dwingende bepalingen) van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020. Het is pas tegen 1 januari 2024 dat alle vennootschappen en verenigingen zich volledig moeten aanpassen aan de nieuwe wetgeving en de statuten moeten wijzigen.

We willen u nu alvast informeren over de veranderingen die op til zijn tijdens onze infoavonden in Zwijnaarde op 7 maart 2019 en in Borgerhout op 25 maart 2019.

vennootschap vennootschappen verenigingen

Succes ouderschapsverlof scherpt arbeidsmarktkrapte aan.

In 2018 betaalde de RVA per maand gemiddeld 65.218 uitkeringen voor ouderschapsverlof. Ruim twee derde van de aanvragen behelzen een vermindering van één dag per week. Dat blijkt uit een analyse die NSZ maakte op basis van gegevens van de RVA. Vooral viervijfde werken via ouderschapsverlof blijft dus stevig in trek bij werknemers en ambtenaren. Bovendien zullen werknemers ouderschapsverlof weldra ook per halve dag kunnen opnemen, wat voor extra aantrekkingskracht van het deeltijds ouderschapsverlof zal zorgen. “Dat is geen goed nieuws voor de werkgevers, want een werknemer vinden die slechts één dag of een halve dag komt werken is quasi onmogelijk”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. NSZ vreest dan ook dat het groeiend succes van het één vijfde systeem en de invoering van het één tiende ouderschapsverlof de arbeidsmarktkrapte enkel zal toenemen. Vooral de kleinere werkgevers zullen de ‘gaten’ in hun personeelsbestand zeer moeilijk kunnen opvullen.

ouderschapsverlof

Afschaffing proefperiode zorgt voor steeds minder duurzame jobs

De afschaffing van de proefperiode sinds 2014 zorgt voor steeds meer tijdelijke, en dus minder duurzame jobs. Het is nu voor vele kleinere werkgevers te duur geworden om personeelsleden te ontslaan wanneer zij niet voldoen. Werkgevers kiezen eieren voor hun geld en opteren daarom voor tijdelijke contracten. Hiermee reageert NSZ op de cijfers uit het jaarrapport van de Nationale Bank van België die aangeven dat maar liefst 46 procent van de nieuwe banen in 2018 een tijdelijk karakter had. Een studie van NSZ uit 2015 waarschuwde reeds voor deze trend. “Het afschaffen van de proefperiode heeft uiteindelijk zowel voor werkgevers als voor werknemers negatieve effecten gehad. ‘Job, jobs, jobs’ roepen is niet voldoende, duurzame tewerkstelling moet de norm worden, maar dan moeten de randvoorwaarden voor werkgevers ook worden voldaan”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. NSZ pleit voor de herinvoering van een volwaardige proefperiode.

proefperiode tijdelijke medewerkers

Eindelijk meer aandacht voor sociaal statuut zelfstandigen

NSZ is tevreden dat er eindelijk meer aandacht wordt besteed aan het sociaal statuut van de zelfstandigen. Vandaag werd in de kamercommissie ‘bedrijfsleven’ zowel de afschaffing van de carensperiode bij zelfstandigen en het vaderschapsverlof voor zelfstandigen besproken. Beide maatregelen kosten ongeveer evenveel rond de 11 miljoen euro. Maar als de ondernemers moeten kiezen dan moeten ze niet lang nadenken:  de afschaffing van de carensperiode van veertien dagen bij arbeidsongeschiktheid geniet de duidelijke voorkeur. Liefst nog voor de verkiezingen van 26 mei 2019. “Door de invoering van het vaderschapsverlof zal er geen één zelfstandige meer in België bijkomen, het zal enkel de verdeling werk-privé meer in balans brengen. Dit terwijl de afschaffing van de carensperiode van veertien dagen bij arbeidsongeschiktheid bij een zelfstandige wel degelijk een struikelblok is om te starten met ondernemen” Bovendien zullen meer zelfstandigen kunnen genieten van een uitkering vanaf de eerste dag ziekte omdat elke zelfstandige wel eens ziek wordt, terwijl niet elke zelfstandige een man is, laat staan vader wordt, zegt NSZ- voorzitter Christine Mattheeuws.

arbeidsongeschiktheid sociaal statuut vaderschapsverlof

Nationale staking - NSZ roept alle sociale partners op hun verantwoordelijkheid te nemen en de juiste conclusies te trekken

De nationale staking van morgen, 13 februari, georganiseerd door de werknemersvakbonden viseert volgens ondernemersorganisatie NSZ de verkeerde doelwitten. Volgens NSZ is het de overheid en de politiek verantwoordelijken die voor een extreme polarisatie hebben gezorgd tussen werknemers- en werkgeversorganisaties, waardoor een loonakkoord nog steeds ver weg is. De slachtoffers van de nationale staking zijn wederom de kleine ondernemers en de werkwillige werknemers, zegt NSZ. “Zowel qua loonkost als qua personenbelasting behoren we tot de Europese ‘kampioenen’, nochtans zou een ingreep op beiden een echte doorbraak betekenen, waar zowel werknemer als werkgever bij winnen”, aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. Iets meer dan de helft van de Belgische ondernemingen zijn eenmanszaken, die eveneens onderhevig zijn aan die hoge personenbelasting.

personenbelasting belastingdruk staking loonkost

Nationale staking op 13 februari viseert de verkeerde doelwitten

De nationale staking van morgen, 13 februari, georganiseerd door de werknemersvakbonden viseert volgens ondernemersorganisatie NSZ de verkeerde doelwitten. Volgens NSZ is het de overheid en de politiek verantwoordelijken die voor een extreme polarisatie hebben gezorgd tussen werknemers- en werkgeversorganisaties, waardoor een loonakkoord nog steeds ver weg is. De slachtoffers van de nationale staking zijn wederom de kleine ondernemers en de werkwillige werknemers, zegt NSZ. “Zowel qua loonkost als qua personenbelasting behoren we tot de Europese ‘kampioenen’, nochtans zou een ingreep op beiden een echte doorbraak betekenen, waar zowel werknemer als werkgever bij winnen”, aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. Iets meer dan de helft van de Belgische ondernemingen zijn eenmanszaken, die eveneens onderhevig zijn aan die hoge personenbelasting.

Belgische ondernemer is creatief bij het vinden van personeel en geeft meer en meer beloningen aan bestaande personeelsleden die nieuwe krachten aanbrengen.

85 procent van de kmo-ondernemers vindt niet makkelijk geschikt personeel. Naast de hulp van externe bedrijven en instellingen, zoals de interimkantoren en de VDAB, geeft de helft  van de kmo-ondernemers aan dat mond-tot-mondreclame bij personeel het meest efficiënte middel blijkt bij het vinden van personeel. Eén op acht personeelsleden wordt aangebracht dankzij de bemiddeling van het bestaande personeel, in de helft van die gevallen wordt zelfs een beloning voor de aanbrenger voorzien. Dit is een opmerkelijke stijging tov vorig jaar waar het beloningssysteem niet echt was ingeburgerd.  Dat blijkt uit een onderzoek van NSZ waaraan 1453 kmo-ondernemers deelnamen. NSZ geeft aan dat het steeds creatiever worden in de zoektocht naar personeel voornamelijk gebeurt uit pure noodzaak. “De arbeidsmarktkrapte is zodanig groot dat de kleinere bedrijven alles op alles moeten zetten om nog geschikt personeel te vinden en het typeert de kleine ondernemer om daar zo creatief mogelijk mee om te gaan”. NSZ vraagt wel aan de verantwoordelijke overheden om het nijpend tekort aan de arbeidsmarkt niet enkel aan de creativiteit van de ondernemer over te laten, maar dringend maatregelen in te voeren of op te drijven die de arbeidsmarktkrapte sterk verminderen.

Een eis van NSZ - Ziekte-uitkering voor zelfstandigen vanaf de eerste dag

Maar liefst 9 zelfstandigen op de 10 blijven werken als ze paar dagen ziek zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van NSZ waaraan 962 ondernemers aan deelnamen. Nu de griep in het land is, trekt NSZ aan de alarmbel. Het feit dat de zelfstandigen blijven werken tijdens ziekte heeft alles te maken met het niet-ontvangen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor de eerste 14 dagen ziekte. Een griep duurt gemiddeld 3 tot 5 dagen, dus als de zelfstandige een paar dagen noodgedwongen op de zetel moet uitzieken, heeft hij voor die periode geen inkomen. “Ziek zijn overkomt je als mens, ongeacht het sociaal  statuut. Dat de zelfstandigen de eerste veertien dagen zelf moeten ophoesten, is discriminerend en niet meer van deze tijd”, aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. NSZ heeft de problematiek besproken met minister Ducarme die nog voor de verkiezingen de discriminatie wil wegwerken. Kostprijs is  11 miljoen euro per jaar. “Peanuts, als je dit vergelijkt met de 835 miljoen euro die jaarlijks wordt betaald aan formules als tijdskrediet, loopbaanonderbreking of ouderschapsverlof,” vervolgt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

arbeidsongeschiktheid sociaal statuut

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer