Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Nieuws

NSZ en KVABB verkrijgen uitstel voor aangifte personenbelasting

NSZ en KVABB vragen uitstel is, gezien de problemen, niet meer dan normaal zeggen de organisaties die daarnaast sterk aandringen op een performant IT-systeem, zeker omdat het probleem jaarlijks terugkeert.

personenbelasting

Elke week verdwijnt meer dan één slager in ons land

Op 5 jaar tijd is het aantal slagers en delicatessewinkels met meer dan 7% gedaald. Dat blijkt uit een analyse van NSZ op basis van de cijfers van Statbel. In 2018 waren er in België 356 slagerijen minder dan in 2013. Dat betekent dat er de laatste vijf jaar meer dan één zaak per week verdwenen is.

slager

Flexi-jobs verdubbeld: personeelslasten blijven te hoog

De invoering van de flexi-jobs zijn een goede maatregel, maar maskeren eigenlijk het grotere probleem van de te hoge personeelslasten. NSZ blijft hierop hameren.

flexi-jobs

Zelfstandigen worden vergeten bij aanpassing moederschapsrust

In de Kamer werden enkele nieuwe wetsvoorstellen ingediend om de moederschapsrust bij werknemers aan te passen. Opnieuw worden de zelfstandigen vergeten  in de voorstellen en dat kan niet. Vooral omdat moederschap niets te maken heeft met de activiteit of het statuut waaronder de moeder de activiteit uitoefent.

moederschapsverlof

“Dringend nood aan daadkracht en samenwerking”

Op maandag 23 september 2019 opende het Vlaamse Parlement voor het eerst in de geschiedenis zonder Septemberverklaring van de nieuwe minister-president. Het ontbreken van deze septemberverklaring legt de vinger op de wonde: “Gebrek aan samenwerking en daadkracht”

vlaanderen

NSZ reageert op voorstel stadstol in Brussel

Werk over de regio's heen om de mobiliteitsproblemen aan te pakken en werk eerst alternatieven verder uit. Een eenzijdige stadstol is niet de oplossing.

mobiliteit

Werkgevers schatten CV van jobstudenten hoger in

Werkgevers schatten kandidaten die vroeger vakantiejobs hebben gedaan, hoger in op het vlak van motivatie, maturiteit en ambitie.

jobstudent

Nieuwe afrondingsregels zorgen voor discussie

NSZ wil de verplichte afronding op àlle betalingswijzen.

Verbod op toeslag kaartbetalingen: “Kosten nog steeds te hoog”

Sinds een jaar mogen handelaars geen extra kosten meer aanrekenen voor elektronische betalingen met de bankkaart. Om elektronische en mobiele betalingen verder te stimuleren, dringt NSZ erop aan deze in hun totaliteit goedkoper te maken voor de handelaar.

digitaal betalen

Zeven op tien horecazaken krijgen negatieve commentaren op internet

Meer dan zeven op tien horecazaken kregen de afgelopen drie jaar negatieve feedback via het internet of sociale media.

horeca