Start zomersolden wordt cruciaal

Categorie Algemeen
Start zomersolden wordt cruciaal

1 op 5 van de handelaars zal de zomersolden beginnen met kortingen van 50%. Dat blijkt uit een bevraging van NSZ. “De meeste handelaars zullen wel starten met kortingen rond de 30%, maar de eerste week zal ook cruciaal zijn: als de verkoop daar tegenvalt, verwachten we snel hogere kortingen.”

21% van de handelaars zal de zomersolden, die starten op maandag 1 juli, beginnen met kortingen van 50%, dat blijkt uit een bevraging door NSZ bij 463 handelaars. “Opvallend: de meeste handelaars (31%) geven aan te starten zoals gewoonlijk, met kortingen rond de 30%. Ze leggen de focus op de kwaliteit die ze bieden. Bij grotere ketens kunnen die startkortingen wat hoger liggen. Maar de eerste week zal voor de kleine handelaar cruciaal zijn: als de verkoop daar tegenvalt door bijvoorbeeld slechter weer, verwachten we snel hogere kortingen”, aldus NSZ.

Een andere belangrijke reden waarom handelaars niet zullen wachten met hogere kortingen als de start tegenvalt is dat de verkoop in mei en juni in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar maar voor ongeveer de helft van de bevraagden beter (gemiddeld 20%) was. 1 op 3 daarentegen geeft zelfs een daling van het omzetcijfer tot 40% aan. “De zomersolden van dit jaar en vooral de start worden dus meer dan ooit cruciaal voor onze handelaars. In die zin is het jammer dat de start niet in een weekend valt, zoals vorig jaar”, aldus Cedric Tack, woordvoerder van NSZ.

Het weer zal meer dan ooit voor scherprechter spelen. “90% van de handelaars geven aan dat het slechte weer van de afgelopen weken een grote invloed heeft gehad. De consument is thuisgebleven de afgelopen weken en de handelaars verwachten dat die zal willen toeslaan in de soldenperiode. Nu is het weer aan een opmars bezig, dus is het vanaf maandag het ideale moment om bij de kleine handelaars in de solden te gaan snuisteren.”

De magere verkoop bij handelaars van de afgelopen weken vertaalt zich ook in de stock die de handelaars nog liggen hebben. “4 op 10 handelaars (42%) is helemaal niet tevreden over de presoldenperiode. En dit ondanks het feit dat 60% aan koppelverkoop heeft gedaan. Dit heeft zich niet vertaald in een drastische daling van de voorraad. 46% van de bevraagden hebben nog 40 tot 60% van de stock liggen. Ter vergelijking: vorig jaar was dat tussen 20 en 40% gemiddeld. De handelaars rekenen erop dat de consument zijn geld nog even op zak houdt, want in de solden kan die consument zaakjes doen. En tegelijkertijd helpen deze zomersolden veel handelaars om rond te komen, een winwin voor iedereen”, aldus NSZ. “De handelaars zijn dus ongeduldiger dan vorig jaar, ze willen direct resultaat zien want het slechte weer heeft een negatieve impact gehad. Maar paniek is er zeker niet, al zal een goede start cruciaal zijn.”

Nog opvallend: bijna de helft van de bevraagde handelaars (42%) pleit voor een verschuiving van de soldenperiode van juli naar augustus. “We gaan bij de bevoegde minister aankloppen om dit verder te analyseren en te onderzoeken.”