Kan jouw particuliere klant de remedie bij wettelijke garantie volledig vrij kiezen?

Tags
Categorie Q&A
Kan jouw particuliere klant de remedie bij wettelijke garantie volledig vrij kiezen?

Je hebt een consumptiegoed verkocht aan een particuliere klant. Het verkochte goed is onderworpen aan de wettelijke garantie van twee jaar. Binnen de termijn van twee jaar meldt de klant u dat het product een conformiteitsgebrek vertoont. De klant eist dan ook dat je het volledige bedrag van de aankoop terugbetaalt. Moet je zomaar gevolg geven aan deze eis?

In het kader van de wettelijke garantie zijn volgende remedies mogelijk: (1) uitvoering in natura: herstelling of vervanging; (2) passende prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst met terugbetaling van aankoopprijs als gevolg.

Lees meer Q&A's van ons ledenmagazine gratis in ons ledengedeelte!

In principe beschikt de consument over een keuzerecht op vlak van de mogelijke remedies. Dit keuzerecht is niet onbeperkt. In eerste instantie moet de consument kiezen tussen de voorkeurremedies, dit is een uitvoering in natura door hetzij kosteloos herstel, hetzij kosteloze vervanging, behalve als dit onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. Pas in subsidiaire orde kan de consument kiezen tussen prijsvermindering en ontbinding.

Voorbeeld: het naaiwerk van een zetel vertoont een klein gebrek. De consument eist dat u de zetel terugneemt en het volledige aankoopbedrag terugbetaalt. Als je van oordeel bent dat de zetel ook kan hersteld worden binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast, zal de klant akkoord moeten gaan met een herstelling.

Wat moet je onthouden?

De consument heeft in het kader van de wettelijke garantie een keuzerecht tussen de verschillende mogelijke remedies. Dit keuzerecht is wel beperkt. De uitvoering in natura heeft namelijk voorrang op de prijsvermindering of ontbinding, tenzij de uitvoering in natura onmogelijk of onredelijk is (voor jou of voor de consument).