Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Op welke steunmaatregelen kan ik rekenen?

Om ondernemers zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen, hebben de verschillende overheden verschillende steunmaatregelen genomen. Hieronder een overzicht van de coronasteun per niveau. (Laatste update: 25/04/2022)

Op federaal niveau

tijdelijke crisismaatregel conflict Oekraïne en Rusland
• tijdelijke werkloosheid voor ouders van kind dat in quarantaine zit
• dubbel overbruggingsrecht voor zelfstandigen die moeten sluiten
• enkel overbruggingsrecht voor sectoren met een bepaald verlies (zoals de horeca)
• premie van 25 euro per maand voor leefloners, minimumpensioenen en mensen met een vervangingsinkomen
• mogelijkheid tot uitstel van betaling van bedrijfsvoorheffing en btw
• mogelijkheid van uitstel van betaling van sociale bijdragen
• cumul van pensioen en tijdelijke COVID-werkloosheidsuitkeringen (wie tijdelijk werkloos is door COVID blijft aanvullend pensioen opbouwen)
• btw-tarief van 6 procent voor mondmaskers en alcoholgel
• Bedrijven zullen de belastingen op inkomsten uit geannuleerde evenementen kunnen recupereren

In Vlaanderen

Vlaams beschermingsmechanisme

De steun bedraagt 10% van de helft van de omzet die de onderneming had in het laatste kwartaal van 2019. Het Vlaams beschermingsmechanisme wordt verlengd tot eind maart 2022. 

Bedrijven die verplicht gesloten zijn of een groot omzetverlies lijden, maken aanspraak op een bedrag van 10 procent van hun omzet in de vergelijkbare periode in 2019. Het gaat onder meer om ondernemers in de eventsector, feestzalen, bus- en personenvervoer, grote vakantiewoningen en jeugdherbergen, reisbureaus en professionele indoorsportclubs.

Voor december vorig jaar kan nog een aanvraag worden ingediend tot eind maart. Op dit moment zijn er 1.481 aanvragen ingediend. 412 werden goedgekeurd, goed voor 2,5 miljoen euro. 231 aanvragen zijn geweigerd. De overige aanvragen zijn in behandeling.

Ook voor het eerste kwartaal van 2022 zal de groep ondernemers nog bescherming kunnen vragen. De aanvragen zijn mogelijk van 1 april tot 16 mei.

Automatische steun voor wie verplicht gesloten is

Wie verplicht gesloten is, moet voor de actuele sluitingsperiode geen omzetverlies aantonen, maar moet wel de omzet in de referentieperiode in 2019 bewijzen.

Striktere controle voor wie omzetverlies moet aantonen

Andere ondernemers die getroffen worden, maar niet verplicht gesloten zijn, moeten actief blijven en omzetverlies aantonen via een dubbele bewijslast. Dat betekent minstens 30% omzetverlies in het laatste kwartaal van 2021 in combinatie met een omzetverlies van minstens 60% in de getroffen periode.

Overbruggingslening

De overbruggingslening dient voor investeringen in ventilatie, luchtkwaliteit, maar ook voor het vernieuwen van voorraden of het dekken van vaste kosten zoals handelshuur. De rente bedraagt 1%.

Vanaf begin maart '22 wordt deze overbruggingslening beschikbaar. Ondernemers kunnen daarmee aan 1 procent lenen voor investeringen in bijvoorbeeld ventilatie of luchtkwaliteit, voor het vernieuwen van voorraden of voor het dekken van vaste kosten zoals huur. Maximaal 20 procent van het bedrag mag worden gebruikt voor handelshuur. Het maximumbedrag is afhankelijk van de ondernemingsgrootte en kan oplopen tot 400.000 euro.

In Brussel

Op dit moment zijn er geen premies voorzien voor specifieke sectoren. Het gewest voorziet wel een hele reeks maatregelen om de financiële druk voor zelfstandigen te verlichten:

  • Proxilening
  • Leningen aan Brusselse bedrijven met meer dan 10 VTE die getroffen werden door de coronaviruscrisis
  • Kredietbemiddelaar
  • Een thesaurielening voor de evenementen- en cultuursector (op komst)
  • Daarnaast wordt de premie voor startende zelfstandigen (‘zelfstandigenpremie’) opgetrokken van 4.000 tot 4.750 euro voor elke zelfstandige activiteit die ingaat tussen 1 september 2020 tot en met 31 december 2021 (toegankelijk voor zelfstandigen die voorheen als werkzoekenden waren ingeschreven bij Actiris).


Het Brussels Gewest biedt nog andere steunmaatregelen aan. Bel het gratis telefoonnummer 1819 of surf naar 1819.be voor meer informatie. Psychologische hulp is ook beschikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 20 118 (RSVZ).

Naast deze gewestelijke financiële steunmaatregelen, voorziet ook de Federatie Wallonië-Brussel steunmaatregelen voor de culturele  en de sportsector.

Ook sommige Brusselse gemeenten verlenen premies. Dat kunt u navragen bij uw gemeente.

Nuttige links: