Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Op welke steunmaatregelen kan ik rekenen?

Om ondernemers zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen, hebben de verschillende overheden verschillende steunmaatregelen genomen. Hieronder een overzicht van de coronasteun per niveau. 

Op federaal niveau

tijdelijke crisismaatregel conflict Oekraïne en Rusland
• tijdelijke werkloosheid voor ouders van kind dat in quarantaine zit

In Vlaanderen

Overbruggingslening

De overbruggingslening dient voor investeringen in ventilatie, luchtkwaliteit, maar ook voor het vernieuwen van voorraden of het dekken van vaste kosten zoals handelshuur. De rente bedraagt 1%.

Vanaf begin maart '22 wordt deze overbruggingslening beschikbaar. Ondernemers kunnen daarmee aan 1 procent lenen voor investeringen in bijvoorbeeld ventilatie of luchtkwaliteit, voor het vernieuwen van voorraden of voor het dekken van vaste kosten zoals huur. Maximaal 20 procent van het bedrag mag worden gebruikt voor handelshuur. Het maximumbedrag is afhankelijk van de ondernemingsgrootte en kan oplopen tot 400.000 euro.

In Brussel

Op dit moment zijn er geen premies voorzien voor specifieke sectoren. Het gewest voorziet wel een hele reeks maatregelen om de financiële druk voor zelfstandigen te verlichten:

  • Proxilening
  • Leningen aan Brusselse bedrijven met meer dan 10 VTE die getroffen werden door de coronaviruscrisis
  • Kredietbemiddelaar
  • Een thesaurielening voor de evenementen- en cultuursector (op komst)
  • Daarnaast wordt de premie voor startende zelfstandigen (‘zelfstandigenpremie’) opgetrokken van 4.000 tot 4.750 euro voor elke zelfstandige activiteit die ingaat tussen 1 september 2020 tot en met 31 december 2021 (toegankelijk voor zelfstandigen die voorheen als werkzoekenden waren ingeschreven bij Actiris).


Het Brussels Gewest biedt nog andere steunmaatregelen aan. Bel het gratis telefoonnummer 1819 of surf naar 1819.be voor meer informatie. Psychologische hulp is ook beschikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 20 118 (RSVZ).

Nuttige links: