Nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid door energiecrisis vanaf 1 oktober

Categorie Algemeen
Nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid door energiecrisis vanaf 1 oktober

Op vrijdag 16 september 2022 klopte de federale overheid enkele steunmaatregelen af in het kader van de energiecrisis. Een belangrijke maatregel is de nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid ‘energie’. Deze nieuwe vorm  zou voorlopig gelden tot 31 december 2022, maar kan nog verlengd worden door een koninklijk besluit.

Het nieuwe systeem van tijdelijke werkloosheid kan zowel toegepast worden voor arbeiders als voor bedienden in bedrijven die voldoen aan de EU-toelatingscriteria. Dit betekent onder meer dat de onderneming een verdubbeling van zijn energiefactuur kent én dat de aankoop van energieproducten minstens 3% van de productiewaarde uitmaakt. Voor de bedienden is er dus geen bewijs van 10% omzet- of productiedaling nodig, terwijl er voor de arbeiders geen verplichte week werkhervatting vereist is.

Werkgevers die een beroep willen doen op tijdelijke werkloosheid ‘energie’ zullen vóór de aanvraag het formulier ‘C106 Energie’ moeten indienen bij de RVA waaruit blijkt dat ze aan bovenvermelde voorwaarden voldoen.

Voor dit nieuwe systeem van tijdelijke werkloosheid ‘energie’, worden de werkloosheidsuitkeringen verhoogd van 65% naar 70%. Dit geldt niet voor de andere vormen van tijdelijke werkloosheid. Daarnaast zou de onderneming of een sectoraal fonds per tijdelijke werkloosheidsdag een toeslag van 6,22 euro moeten betalen. 

Voor het overige doet de werkgever minstens drie dagen voor de tijdelijke werkloosheid een voorafgaande mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de werknemers en RVA. 

Dit is dus een nieuw systeem, naast het klassieke systeem van economische werkloosheid. Als werkgever heb je dus de keuze om een beroep te doen op het nieuwe systeem of op het klassieke systeem van tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk.

Klik hier voor meer info

deel dit