Wat als u als zelfstandige wordt opgeroepen als bijzitter in een stembureau en u moet die dag werken?

Categorie Q&A
Wat als u als zelfstandige wordt opgeroepen als bijzitter in een stembureau en u moet die dag werken?

Op 9 juni moeten we met z’n allen naar de stembus. Voor sommige burgers stopt het daar niet bij, en moeten ze ook nog als bijzitter opdraven. Omdat men geen onderscheid maakt in de burgers in de selectie van de functie van bijzitter van een kiesbureau, worden ook zelfstandigen opgeroepen voor die functie. Voor sommige zelfstandigen vormt dat geen probleem, maar wat als u die dag in uw zaak moet werken of stand-by bent voor dringende oproepen?

U draagt als zelfstandige zelf de bewijslast om aan te tonen dat uw werk een uitzonderlijke reden is om vrijgesteld te worden van de verplichting om te fungeren als bijzitter van een kiesbureau. Naast een eigen verklaring waarin de taken en dagindeling staan omschreven, is het aan te raden om verklaringen van klanten te verzamelen, die aangeven dat zij op zondagen reeds voor onvoorziene momenten en voor dringende herstellingen een beroep deden op u. Bent u aan het werk in uw zaak, voeg dan foto’s van uw zaak en van de openingsuren toe aan uw verklaring.

Hoe dan ook beslist finaal de voorzitter van het kiesbureau of u een vrijstelling kan krijgen van de verplichting om te fungeren als bijzitter van een kiesbureau. Als u al minstens twee keer de functie van bijzitter in een stem- of telbureau heeft uitgeoefend kan u om die reden een verzoek tot vrijstelling richten. U wordt dan vrijgesteld van de verplichting om die functie nogmaals uit te oefenen.