Vermijd boetes: dien btw-aangifte tijdig in!

Tags
Categorie Algemeen
Vermijd boetes: dien btw-aangifte tijdig in!

Zoals je weet ben je verplicht om uw btw-aangifte tijdig (te laten) in (te) dienen en de verschuldigde btw te betalen. De termijn voor indiening en betaling is de 20ste van de maand volgend op het aangiftetijdvak. Is deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Belangrijk om te onderstrepen is dat de verantwoordelijkheid bij jou als bedrijfsleider ligt. Het feit dat je hier volledig berust op jouw boekhouder, is dus ten aanzien van de fiscus geen geldig argument.

Gevolgen van laattijdige indiening

Laattijdige indiening van de btw-aangifte heeft verschillende negatieve gevolgen hebben voor de btw-plichtige, waaronder:

• Boetes

 

  • De fiscus legt automatisch boetes op bij laattijdige indiening. Deze boetes bedragen 100 euro per aangifte per maand vertraging, met een maximum van 1.000 euro.
  • Vanaf 1 januari 2025 wordt de administratieve tolerantie volledig afgeschaft. Dit betekent dat boetes onmiddellijk worden toegepast bij laattijdige indiening.
  • Tot die datum is het nog mogelijk om de boete te ontlopen indien de aangifte uiterlijk op de tiende dag van de maand volgend op de maand waarin de initiële aangiftetermijn verstreek, wordt ingediend. Uiteraard stelt u beter niet uit. Ten eerste om alvast te wennen aan het wegvallen van de administratieve tolerantie over een halfjaar. Daarnaast bent u gewoonweg niet in regel, hetgeen nooit een goed idee is.

• Verlengde verjaringstermijnen

Sinds 1 januari 2023 bedraagt de verjaringstermijn voor de btw vier jaar (en niet meer drie jaar) in geval van laattijdige indiening. Dit betekent dat de fiscus vier jaar de tijd heeft om de aangifte te controleren en boetes op te leggen.

• Nalatigheidsintresten
  • Bij laattijdige betaling van de verschuldigde btw worden nalatigheidsintresten aangerekend. De hoogte van deze intresten is wettelijk bepaald en bedraagt voor kalenderjaar 2024 8% op jaarbasis.
  • De intresten worden maandelijks berekend, waarbij een begonnen maand als een volledige maand wordt aangerekend.
• Financiële problemen

Het spreekt voor zich dat ondernemingen in de problemen kunnen komen indien boetes en nalatigheidsinteresten zich opstapelen. Het negeren van deze fiscale verplichtingen kan ook leiden tot verlies van vertrouwen bij klanten, banken, leveranciers,… en zo zorgen voor reputatieschade.

Gelet op de gevolgen van een laattijdige indiening is het belang dat je jouw btw-aangifte tijdig indient en de verschuldigde btw betaalt, niet genoeg onderstreept worden. Je vermijdt er dure boetes, nalatigheidsintresten en een verlenging van de verjaringstermijn mee.