Q&A: Moet ik al het personeel onder dezelfde arbeidsvoorwaarden overnemen?

Categorie Q&A
Q&A: Moet ik al het personeel onder dezelfde arbeidsvoorwaarden overnemen?

De overdracht van alle elementen van een onderneming kan voor de verkrijger de verplichting inhouden het personeel over te nemen.

In dit geval heeft de overgang geen gevolgen voor de arbeidsovereenkomsten en is de verkrijger verplicht de door de werknemer verworven rechten, zoals beloning, anciënniteit of het aantal vakantiedagen, te eerbiedigen.
Bovendien kan de nieuwe werkgever de essentiële elementen van de arbeidsovereenkomst, zoals de duur, de arbeidstijd, de arbeidsplaats of de functie, niet eenzijdig wijzigen. De overname op zich kan immers niet tot gevolg hebben dat de situatie van het bestaande personeel verandert.

In dezelfde geest behoudt het personeel uiteraard dezelfde verplichtingen tegenover de nieuwe werkgever. Er is geen bijzondere formaliteit vereist voor de werkgever of de werknemer om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
Bovendien rechtvaardigt de overdracht van de onderneming zelf geen ontslag voor de verkrijger of de vervreemder. De werknemer heeft de keuze zich bij de overname neer te leggen of zonder de reden(en) te moeten opgeven ontslag te nemen.

Als de werknemer en de vervreemder vóór de overgang een overeenkomst hebben gesloten waarin is overeengekomen dat de werknemer ervoor kan kiezen niet te worden overgeplaatst, zal hij in dat geval door de vervreemder moeten worden ontslagen of hem een ontslagvergoeding zal moeten worden aangeboden.

U leest dit artikel en nog veel meer in ons gratis ledenmagazine De Zelfstandige van deze week. U krijgt ook een antwoord op volgende vragen:

  • Kan een deeltijdse werknemer een kortere voltijdse opzeggingstermijn doen?    
  • Aannemer: wanneer wordt de borgsom of voltooiingswaarborg vrijgegeven?
  • Mag er gerookt worden in de horeca?
  • Mag een werkgever de werknemer(s) in het geheim filmen?

Word lid

deel dit