Prijs van gewerkt uur steeg vorig jaar met 9,1 procent!

Tags
Categorie Algemeen
Prijs van gewerkt uur steeg vorig jaar met 9,1 procent!

Een effectief gepresteerd werkuur kostte de Belgische werkgevers vorig jaar gemiddeld 27,44 euro, berekende de hr-dienstengroep Securex. Er zijn wel grote verschillen tussen de sectoren.

Gemiddeld genomen betaalde een Belgisch bedrijf in 2023 27,44 euro voor één gewerkt uur (brutoloon, socialezekerheidsbijdragen en andere arbeidsgerelateerde kosten). Dat was 9,1 procent meer dan in 2022. De stijging wordt in grote mate verklaard door de indexering van de lonen in veel sectoren in januari 2023. Ook het toekennen van koopkrachtpremies en een hogere fietsvergoeding had een impact.

De loonkosten liggen het hoogst in Brussel (31,45 euro), gevolgd door Vlaanderen (29,10) en Wallonië (25 euro). De hoogste loonkosten voor bedienden, ongeveer 45 euro per uur, worden betaald in de chemiesector en in de metaal-, machine- en elektrische bouw (paritaire comités 207 en 209). Die laatste sector omvat veel grote industriële en techbedrijven. De chemische nijverheid heeft ook voor arbeiders de hoogste loonkosten (zo’n 36 euro per uur).
De laagste loonkosten betalen bedrijven voor arbeiders in de landbouw (17,85 euro) en voor bedienden in de kleinhandel in voedingswaren - in hoofdzaak de winkels van supermarktketens (22,54 euro).

Uit eerder rekenwerk van Securex bleek al dat de verschillen in loonkosten ook tussen individuele bedrijven ver uiteen lopen. De 10 procent bedrijven met de hoogte loonkosten betalen gemiddeld 46,80 euro per gepresteerd uur, tegenover slechts 10,60 euro bij de 10 procent bedrijven onderaan op de ladder.