Op welk politiek verlof heeft een verkozen werknemer recht?

Tags
Categorie Q&A
Op welk politiek verlof heeft een verkozen werknemer recht?

Een werknemer die politiek mandaathouder is, heeft het recht om van het werk afwezig te blijven in het kader van politiek verlof. Dit om zijn mandaat (of ambt) uit te oefenen. Niet elk politiek mandaat geeft recht op politiek verlof. Een werknemer heeft alleen recht op politiek verlof als hij na de verkiezingen van 9 juni 2024 een van de volgende mandaten (of ambten) uitoefent:

  • voorzitter of lid van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  • voorzitter of lid van de Vlaamse gemeenschapscommissie (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  • voorzitter of lid van de Franse gemeenschapscommissie (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  • voorzitter of lid van het Parlement (Raad) van de Duitstalige Gemeenschap
  • lid van het uitvoerend college van een van de voornoemde instellingen

De werknemer heeft het recht om maximaal een dag per maand afwezig te zijn van het werk maar heeft wel de verplichting om:

  • bij de aanvang van de uitoefening van zijn mandaat (of van zijn ambt) het bewijs daarvan leveren (liefst schriftelijk)
  • het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het werd toegekend, d.w.z. om de opdrachten te vervullen die rechtstreeks voortvloeien uit de uitoefening van zijn mandaat (of van zijn ambt)

Te onthouden?

Als de werknemer onder bovenvermelde voorwaarden afwezig is van het werk, wordt de afwezigheid bezoldigd: het bedrag van het loon wordt berekend in overeenstemming met de wetgeving op de feestdagen, maar is begrensd tot 4.668,15 euro per maand (van kracht vanaf 1 mei 2024). De werknemer die verkozen wordt, is hij tegen ontslag beschermd tijdens de hele duur van het mandaat en tijdens de zes maanden die er onmiddellijk op volgen.