NSZ-voorspelling komt uit: aantal ziektedagen toegenomen na afschaffing verplichting doktersbriefje!

Categorie Opinie
NSZ-voorspelling komt uit: aantal ziektedagen toegenomen na afschaffing verplichting doktersbriefje!

Wat NSZ voorspeld had is ook uitgekomen: sinds de verplichting om een doktersbriefje voor te leggen voor een ziektedag werd afgeschaft, is het aantal ziektedagen toegenomen.

Sinds enkele maanden hoeven werknemers in grote bedrijven (met meer dan 50 werknemers) geen medisch attest meer voor te leggen als ze één dag ziek zijn en dit voor maximaal drie ziektedagen per jaar. Volgens cijfers, aangeleverd door een groot sociaal secretariaat, steeg het aantal dagen afwezigheid in bedrijven met meer dan 50 werknemers in België vorig jaar met bijna de helft (+44,2%) na de afschaffing van het doktersbriefje voor één dag afwezigheid door ziekte.

Dit is opvallend, omdat de stijging drie keer groter is dan in bedrijven met minder dan 50 werknemers, waar de regel niet van toepassing is. In de bedrijven waar geen ziektebriefje voor één dag afwezigheid moet afgeleverd worden, is het percentage werknemers dat zich drie keer of vaker ziek meldt zonder hiervoor een ziektebriefje af te leveren, gestegen. Dit terwijl het in de kleinere bedrijven waar deze verplichting nog wel bestaat gedaald
is.

Achteraf praten is gemakkelijk, maar NSZ heeft in de periode voorafgaand aan de totstandkoming van de regelgeving wel degelijk en herhaaldelijk de wetgever verwittigd van het gevolg van de afschaffing namelijk dat het aantal ziektedagen zou stijgen. We kregen helaas onvoldoende gehoor van dit punt en wat voorspeld werd is ook uitgekomen. Gelukkig hebben we destijds kunnen bekomen dat de werkgevers in bedrijven met minder dan 50 werknemers nog steeds een doktersattest kunnen vragen voor elke dag ziekte en dit ook doen. Zo neemt het absenteïsme niet toe maar daalt het zelfs!

Ondanks de cijfers die hun ongelijk aantonen, blijven bepaalde politieke partijen koppig op de ingeslagen weg verder gaan. Erger nog: er liggen al voorstellen op tafel niet alleen om de drempel voor het aantal werknemers te verlagen, maar ook om een werknemer toe te laten drie maal drie dagen par jaar zonder doktersbriefje afwezig te zijn. Dit is totale waanzin!

Deze voorstellen tonen een totaal gebrek aan respect voor de werkgevers en voor de kleine ondernemingen, die nu alle moeite hebben om de openstaande vacatures op te vullen en absenteïsme op te vangen. Iedereen kan ziek worden of een fysiek probleem hebben en NSZ betwist het recht van de werknemer niet om in die omstandigheden het gewaarborgd loon te krijgen. Maar de werkgever moet steeds in de mogelijkheid zijn om in ruil voor het betalen van het gewaarborgd loon een bewijs te vragen dat het wel degelijk om een echte ziekte gaat en niet om een gewone baaldag op kosten van de werkgever.

We zullen ons natuurlijk fel tegen deze voorstellen blijven verzetten en verder ijveren voor de herinvoering van de carensdag, de eerste dag ziekte ten laste van de werknemer.