Ik kan mijn sociale bijdragen niet meer betalen, wat nu?

Categorie Q&A
Ik kan mijn sociale bijdragen niet meer betalen, wat nu?

Sociale bijdragen moeten op de laatste dag van elk kwartaal op je rekening bij het sociale verzekeringsfonds zijn gestort. Als je ze niet kunt betalen, wordt er helaas een toeslag van 3% geheven op het onbetaalde deel.

Als u aan het einde van het kalenderjaar niet alle bijdragen hebt betaald die u dat jaar voor het eerst moest betalen, wordt een eenmalige extra toeslag van 7% in rekening gebracht.

Lees al onze Q&A's in het online ledenmagazine, klik hier om naar Mijn NSZ te gaan

Het is dus aan te raden om bij tijdelijke financiële moeilijkheden uw sociaal verzekeringsfonds te raadplegen om te vermijden dat uw sociale bijdragen verhoogd worden. Afhankelijk van uw situatie kan u een betalingsplan of vrijstelling van sociale bijdragen aangeboden krijgen.

U kunt vrijstelling aanvragen van uw voorlopige bijdragen of van de bijkomende bijdragen die verschuldigd zijn na een aanpassing van uw beroepsinkomsten.

Dit verzoek moet worden ingediend binnen 12 maanden na de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarvoor u vrijstelling wilt aanvragen in het geval van voorlopige bijdragen en vanaf de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin u de verklaring hebt ontvangen in het geval van regularisatiebijdragen.

Te onthouden?
Een vrijstellingsaanvraag kan online aangevraagd worden op www.socialsecurity.be of door contact op te nemen met uw sociaal verzekeringsfonds via een standaardformulier.