Bpost bereikt na Vlaanderen ook akkoord met uitgevers over krantendistributie in Wallonië

Tags
Categorie Algemeen
Bpost bereikt na Vlaanderen ook akkoord met uitgevers over krantendistributie in Wallonië

Bpost heeft een akkoord bereikt met de uitgevers van Franstalige kranten over de krantendistributie in Wallonië vanaf 1 juli 2024, de datum waarop de huidige persconcessie afloopt.

Bpost zal de kranten in Wallonië blijven bezorgen tot eind 2025. Vanaf 2026 zullen de uitgevers mogelijk geleidelijk een alternatief uitwerken voor de distributie van hun kranten, klinkt het. In de zomer van volgend jaar start hiervoor een test in vier distributiekantoren en gaan beide partijen opnieuw samenzitten. Meer details over dat alternatief zijn woensdag niet bekend. Voor personeel met een vast contract blijft de tewerkstelling met dit akkoord gegarandeerd, zegt bpost nog.

Voor Vlaanderen bereikte bpost reeds in april een akkoord over de krantenbedeling. Daar werd met de uitgevers afgesproken dat de krantenvolumes geleidelijk overgaan naar dochterbedrijf AMP, “waardoor ongeveer 75 procent van de volumes die bpost momenteel verdeelt, binnen de groep blijft”. De overgang start in september of oktober van dit jaar met een tiental testkantoren en wordt voortgezet in 2025 en 2026 voor de resterende volumes. De verdeling van de kranten door AMP gebeurt met onderaannemers, maar het vaste personeel van bpost in Vlaanderen kan in dienst blijven, klonk het eerder al. De postbodes zullen geleidelijk andere taken toegewezen krijgen.
Voor de distributie van de tijdschriften verandert er voorlopig niets.

Bpost moest met de Vlaamse en Franstalige uitgevers rond de tafel zitten na de beslissing van de federale overheid eind vorig jaar om de persconcessie -goed voor een jaarlijkse subsidie van 125 miljoen euro- stop te zetten. Tot 2027 behoudt de overheid enkel nog subsidies voor de levering in dunbevolkte gebieden en voor uitgaves binnen de non-profit. Nadien stoppen de subsidies volledig, tenzij de nieuwe regering daar anders over beslist. Er werd wel een overgangsregeling voorzien, die eind deze maand afloopt. Bpost bleef de voorbije maanden instaan voor de krantenbedeling en kreeg hiervoor eenmalig 75 miljoen euro.