40% van de facturen van freelancers wordt laattijdig of niet betaald

Categorie Algemeen
40% van de facturen van freelancers wordt laattijdig of niet betaald

Uit een studie van Freelancers in Belgium, Open The Box en Accountable blijkt dat ruim een kwart van de freelancers nog te wachten op een betaling van 5.000 euro of meer bleek.

De studie, gezamenlijk uitgevoerd door netwerkorganisatie Freelancers in Belgium, transparantiewebsite Open The Box en boekhoudapp Accountable toonde aan dat ruim 40% van de facturen voor freelancers laattijdig of niet betaald werd. Een kwart van de 220 respondenten was op het moment van de enquête nog aan het wachten op een betaling van 5.000 euro. Het staat buiten kijf dat het aantal freelancers toeneemt. Vorig jaar ging het in Vlaanderen om een recordaantal van 169.964 mensen, wat 33,5 procent meer is dan in 2019.

Welke voorzorgsmaatregelen kan u nemen? Met stip op één raadde men freelancers aan om een advocaat onder de arm te nemen. Dit is niet altijd een evidente en goedkope stap. Een advocaat moet zich altijd even inwerken in de materie. Het inzetten van freelancers brengt voor de betrokkenen vaak een spoedeisend karakter met zich mee. Ook wanbetalingen zijn prangende problemen die liever vandaag dan morgen opgelost worden.