Wie vergoedt een zieke werknemer tijdens tijdelijke werkloosheid?

Wanneer een werkgever wegens economische redenen te weinig werk heeft, dan kan de werkgever zijn arbeiders tijdelijk werkloos stellen. Hiertoe moet de werkgever een aanvraag doen bij het werkloosheidsbureau van de RVA. De werknemer zal in geval van economische werkloosheid een werkloosheidsuitkering ontvangen van de RVA.

Indien een werknemer ziek wordt, zullen de dagen van arbeidsongeschiktheid die samenvallen met de effectieve dagen van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen rechtstreeks worden vergoed door het ziekenfonds van de werknemer. Met effectieve periode bedoelt men dat de werkgever reeds de intentie had om de werknemers op tijdelijke werkloosheid te zetten. Er moet dus al een melding van de eerste dag zijn gebeurd.

Indien de arbeider na afloop van periode van tijdelijke werkloosheid nog steeds ziek is, moet de werkgever het saldo aan gewaarborgd loon wel betalen. Het is alleszins van belang dat u als werkgever de eerste dag van economische werkloosheid meldt aan de RVA.

Indien er geen melding verricht is van de eerste werkloosheidsdag in het kader van tijdelijke werkloosheid met economische reden, zal de arbeider immers recht hebben op gewaarborgd loon.

Wanneer u als werkgever een aanvraag van een periode tijdelijke werkloosheid doet, maar u heeft geen intentie de werknemers thuis te laten, zal de werknemer tijdens ziekte ook recht hebben op gewaarborgd loon van de werkgever.