Welke prijsverminderingen zijn toegestaan?

Door corona zijn de solden dit jaar verschoven naar 1 augustus. We geven u graag nog eens mee in welke periode van het jaar u kortingen mag aanbieden.

  • Tijdens de sperperiode (van 1 juli tot en met 31 juli van dit jaar) kunt u aan koppelverkoop doen (bijvoorbeeld: bij aankoop van een product is het op één na goedkoopste product gratis).
  • Tijdens de soldenperiode (dit jaar van 1 augustus tot 31 augustus) kunt u tegen sterk gereduceerde prijzen verkopen door gebruik te maken van de naam "sales" of een andere gelijkwaardige naam als de goederen
    op voorraad zijn:

- deze zijn ten minste 30 dagen voor het begin van de soldenperiode te koop aangeboden;
- deze zijn nog steeds in uw bezit aan het begin van de soldenperiode.

  • Vanaf 1 september kunt u ook kortingen geven. Deze moeten altijd duidelijk zijn voor de consument. Dit betekent dat u bijvoorbeeld het kortingspercentage onder het oorspronkelijke bedrag van het product of de nieuwe prijs na toepassing van de korting moet aangeven.

Hou er rekening mee dat u geen producten met verlies mag verkopen buiten de soldenperiode. Buiten de soldenperiode is het ook niet toegestaan om termen als ‘sales’ of ‘kortingen’ te gebruiken.