Wat als ik een ontslagbrief naar een onjuist adres heb verstuurd?

Wanneer u uw werknemer ontslaat, om dringende reden of met een opzegtermijn, dient u dat te doen via een aangetekende brief. U heeft op die manier een bewijs in handen van de verzending van de brief en van de datum van verzending.

Het is evident dat de aangetekende brieven naar het correcte adres van uw werknemer moeten worden verzonden. Gebeurt dat niet, dan loopt u het risico dat het ontslag als onrechtmatig wordt beschouwd door de rechtbank zodat u kan veroordeeld worden tot betaling van een verbrekingsvergoeding.

De wet zegt echter niet wat het correcte adres van uw werknemer is en er wordt bijvoorbeeld niet verwezen naar het domicilieadres. De rechtspraak schrijft voor dat de werkgever de brief moet versturen naar het laatst gekende adres dat de werknemer heeft doorgegeven en het komt aan de werknemer toe om te bewijzen dat hij de werkgever heeft ingelicht over zijn correcte adres. Op de werknemer rust immers de verplichting om bij een adreswijziging zijn nieuwe gegevens mee te delen aan de werkgever.

Is de werknemer deze verplichting nagekomen en stuurt de werkgever toch nog de ontslagbrief naar een oud of foutief adres, dan zal de werkgever veroordeeld worden tot betaling van een verbrekingsvergoeding. Is de werknemer daarentegen in de fout gegaan door zijn nieuwe adres niet door te geven, dan kan de werkgever niets verweten worden wanneer hij de brief verstuurt naar het adres zoals dit werd meegedeeld door de werknemer. Het ontslag is dan rechtmatig gebeurd.

Voor meer vragen en info, contacteer een van onze adviseurs.