Wanneer is mijn offerte inclusief of exclusief btw?

Stel: u heeft een offerte opgemaakt met de vermelding “€ 1.000”. Later betwist de klant uw factuur omdat u € 1.000 + btw aanrekent. Mag de klant ervan uitgaan dat uw offerte inclusief btw is?

Wanneer het een professionele klant betreft en u maakt een offerte op voor een prijs van bv. “€ 1.000”, dan wordt ervan uitgegaan dat die € 1.000 excl. btw is. Uw klant kan achteraf niet eisen dat in die € 1.000 het btw-tarief zit inbegrepen. Bovendien kan de professionele klant de betaalde btw in veel gevallen recupereren van de btw-administratie.

Wanneer het echter gaat om een particuliere klant zijn de regels anders. Zo’n offerte zonder enige vermelding van btw is absoluut te vermijden. De klant mag er in zo’n geval immers van uitgaan dat het een totaalprijs is. Wilt u dat vermijden, dan vermeldt u dat de € 1.000 excl. btw is.

Een offerte voor een werk “tegen € 1.000” mag de klant m.a.w. lezen als € 1.000 inclusief btw. Een offerte met daarop de vermelding “exclusief btw” voldoet hier strikt genomen dus niet aan, ook al is dat zeer gangbaar in de praktijk. Om
uw offerte volledig waterdicht te maken vermeldt u ook het btw-tarief dat van toepassing is.