Wanneer is er sprake van schending beroepsgeheim?

In sommige beroepen geldt er een beroepsgeheim. Beroepen waarvoor een beroepsgeheim geldt, zijn bijvoorbeeld artsen, advocaten, accountants, … De volgende informatie valt onder het beroepsgeheim:

  • alles wat nadrukkelijk of stilzwijgend aan de vertrouwenspersoon werd toevertrouwd
  • alle informatie die gezien of gehoord wordt
  • informatie over derden
  • fabrieksgeheimen

U schendt het beroepsgeheim wanneer u opzettelijk geheimen bekendmaakt, ook wanneer u niet de bedoeling
heeft om iemand schade of nadeel te berokkenen.

Er zijn vier situaties waarin u een geheim toch mag prijsgeven:

  • voor een rechtbank of een parlementaire onderzoekscommissie, als het onderzoek dat vereist
  • bij ouders van een minderjarige, aangezien zij aansprakelijk zijn en beslissingsrecht hebben over fundamentele
  • aspecten van de opvoeding zoals onderwijs en gezondheid
  • als de betrokken persoon akkoord gaat, wilsonbekwaam is of er een noodsituatie dreigt
  • om leidinggevenden op de hoogte te brengen; zo bestaat er een gedeeld beroepsgeheim als de leidinggevende
  • ook deelneemt aan de hulpverlening

Het beroepsgeheim blijft altijd gelden, ook wanneer de vertrouwensrelatie beëindigd is.

Als u verdachte bent in verband met de schending van het beroepsgeheim, kan u worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van 100 euro tot 500 euro.