Van bvba naar bv, maar wat met mijn e-mailadres?

Sinds de nieuwe vennootschapswetgeving die op 1 mei 2019 van kracht is, zijn er sinds 1 januari 2020 dwingende bepalingen in werking getreden. Eén van die bepalingen is het gebruik van de nieuwe benaming en afkorting van de rechtsvorm. Hoe ver strekken de gevolgen van die nieuwe regel? Moet u zover gaan dat u uw e-mailadres moet wijzigen, simpelweg omdat het woord ‘bvba’ hierin staat?

We beginnen met het goede nieuws: neen, u hoeft uw e-mailadres niet te wijzigen als er bijv. ‘bvba’ of ‘cvba’ in uw e-mailadres staat. Uw e-mailadres is immers geen officieel document dat u met uw vennootschap uitstuurt. Handig is het uiteraard niet, maar u kunt dit eventueel op uw eigen tempo aanpassen.

Wat moet er dan wel gebeuren? De bestaande vennootschappen moeten hun statuten afstemmen op de bepalingen van de nieuwe vennootschapswet. Zij krijgen daarvoor de tijd tot uiterlijk 1 januari 2024, maar de eerste statutenwijziging die plaatsvindt na 1 januari 2020 moet wel gebruikt worden om de nodige aanpassingen aan het nieuwe wetboek door te voeren.

Daarnaast zijn er dwingende bepalingen die hoe dan ook al sinds 1 januari 2020 gelden, zelfs al zijn de statuten nog niet aangepast. De benaming en afkorting op uw website, de facturen, uw algemene voorwaarden, uw briefpapier,… moeten dus als volgt gewijzigd worden: 

De nv blijft trouwens zijn naam en afkorting behouden.

Er zijn geen sancties voorzien als u de benaming en afkorting van uw oude rechtsvorm nog wat langer gebruikt, maar wij raden aan om de aanpassing toch snel in orde te maken.