U stopt binnenkort bij uw werkgever. Wat nu met het zelfstandig bijberoep dat u uitoefent?

Afhankelijk van wie degene is die uw tewerkstelling als loontrekkende beëindigde, kan u nog actief blijven als zelfstandige in bijberoep.

Hieronder worden gevallen besproken van bijberoepers die al actief waren tijdens hun carrière als werknemer. Pensionering en einde van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht worden hier niet besproken.

1. U neemt zelf ontslag

Indien u zelf ontslag nam of werd ontslagen om dringende reden, dan zal uw zelfstandige activiteit automatisch verschuiven van bijberoep naar hoofdberoep. Dit blijft zo tot u een nieuwe betrekking als werknemer of ambtenaar zou bekleden die minstens halftijds is.

2. U werd ontslagen

Indien u werd ontslagen door uw werkgever kan u onder bepaalde voorwaarden uw zelfstandig bijberoep nog blijven verderzetten.

Om een zelfstandig bijberoep verder te zetten gedurende de werkloosheid, moeten 4 voorwaarden tegelijkertijd vervuld worden:

• U moet het bijberoep reeds hebben uitgeoefend tijdens uw tewerkstelling als werknemer, gedurende ten minste 3 maanden voorafgaand aan uw uitkeringsaanvraag.
• U moet het bijberoep aangeven op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag bij uw uitbetalingsinstelling.
• U mag deze activiteit niet overdag (tussen 7 en 18 uur) uitoefenen tijdens de week (van maandag tot vrijdag) Deze beperking geldt niet voor de zaterdag en de zondag. In dit geval kunt u de activiteit uitoefenen ongeacht het uur en verliest u een uitkering per gewerkte zaterdag of zondag (zelfs indien u werkt na 18 u en/of vóór 7u).
• Bepaalde activiteiten zijn onderworpen aan bijzondere regels en sommige activiteiten zijn verboden.

De inkomsten die het bijberoep opbrengt, kunnen gecumuleerd worden met het genot op uitkeringen, maar in beperkte mate.

Voor meer vragen en info, contacteer een van onze adviseurs.