Overeenkomst bepaalde duur vroegtijdig beëindigen: hoe pak ik dit aan?

Stel: U heeft een samenwerking met een firma die belooft uw website beter vindbaar te maken. U heeft een contract van 2 jaar ondertekend maar ziet al snel in dat de resultaten uitblijven. Na 1 maand wil u van de overeenkomst af. Hoe kan u dit doen?

In eerste instantie gaat u na welke opzegmogelijkheden in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden vermeld staan. Deze bepalen vanaf wanneer u de overeenkomst moet opzeggen zodat deze niet stilzwijgend verlengd wordt. Soms staat er in kleine lettertjes een mogelijkheid om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen. Helaas is dit vaak gekoppeld aan een vergoeding.

Er bestaat ook een mogelijkheid om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen zonder het betalen van een vergoeding. Dit is het geval wanneer de onderneming in gebreke blijft. In dit geval dient u wel voorafgaand de onderneming in gebreke te stellen over haar wanprestatie(s) en haar de mogelijkheid geven de overeengekomen dienstverlening op een correcte manier aan te bieden.

Wanneer de partner na een  ingebrekestelling nog steeds geen correcte dienstverlening aanbiedt, kan u de overeenkomst beschouwen als ‘door de onderneming verbroken’. U zal in dergelijk geval geen vergoeding moeten betalen.

Wij raden u wel aan om in dit tweede scenario niet overhaast te werk te gaan. Wanneer u met dergelijke situatie geconfronteerd wordt , geven wij u de raad steeds eerst onze juridische dienst contacteren.