Moet de verhuurder optreden in geval van burenhinder?

Marc verhuurt bijvoorbeeld een woning aan Peter. Alles loopt naar wens voor beide partijen tot dat er in de woning
naast Peter een nieuwe eigenaar komt. Peter heeft verscheidene klachten over deze persoon: hij vindt dat deze persoon te veel lawaai maakt, zijn tuin niet onderhoudt zodat Peter hiervan hinder ondervindt, ...

Na verloop van tijd is Peter deze situatie grondig beu en eist dat Marc optreedt als zijn huisbaas. Wat kan en/of moet Marc doen?

Een verhuurder van een huurwoning heeft een aantal verplichtingen ten aanzien van de huurder, ook wat betreft het genot van het gehuurde goed.

De verhuurder is namelijk verplicht om de huurder een rustig genot van het gehuurde goed te verschaffen ten aanzien van zijn eigen handelingen (de verhuurder mag bijvoorbeeld niet zomaar het goed betreden om werken uit te voeren behoudens hoogdringendheid) maar ook ten aanzien van derden die menen aanspraak te kunnen maken op het gehuurde goed (zoals bijvoorbeeld een derde die meent eigenaar te zijn van het goed en de huurder uit het pand wil zetten).

De verhuurder moet echter niet instaan voor overlast die het gevolg is van het gedrag van een derde partij. Indien de overlast een overmatige hinder vormt, geldt het als burenhinder (zoals bepaald in artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek) en zal de benadeelde partij, Peter dus, zelf verdere stappen moeten ondernemen.