Moeilijke relatie met een klant: Kan ik de werken eenzijdig beëindigen en de gepresteerde uren factureren?

U heeft ongetwijfeld ook klanten waarvoor u nooit genoeg kunt doen. Het is een logische reactie om na het zoveelste mailtje voor de zoveelste aanpassing het contract te beëindigen en de klant door te verwijzen naar een collega. De talloze uren die u al in het project stak moeten wel vergoed worden. Maar klopt die redenering juridisch gezien wel?
Helaas niet. Indien de klant kan aantonen dat de werken nog niet afgerond zijn (bijv. via een offerte), kan hij u aan het contract houden. De factuur die u opmaakt voor de gepresteerde (maar niet afgewerkte) werken kan de klant weigeren door te argumenteren dat hij pas zal overgaan tot betaling wanneer u alle vooraf overeengekomen werken afgewerkt hebt.

Aangezien hij voor wat betreft de verdere uitvoering in de steek gelaten wordt en een andere aannemer moet zoeken, kan hij een schadevergoeding wegens verbreking van het contract eisen. In het ergste geval kan de klant dan zelf schuldvergelijking toepassen en het bedrag van de schadevergoeding in mindering brengen van uw factuur.
Het is dus niet aan te raden om al tot facturering van de verrichte werken over te gaan, aangezien de klant wel argumenten heeft om tegen uw factuur te protesteren.
Tips om dit te voorkomen:


1. U kan in uw algemene voorwaarden voorzien dat u een tussentijdse factuur mag opmaken. Door schijfjes te factureren houdt u de vinger aan de pols en vermijdt u dat reeds gepresteerde bedragen zich opstapelen en de klant op het einde van de rit moeilijk doet met het grote bedrag als drukkingsmiddel.

2. Als u er niet uitkomt met de klant, kan u een voorstel doen om het contract in der minne te beëindigen. Indien er wederzijdse toegevingen worden gedaan, kan u een dading overeenkomen. Contacteer onze juridische dienst zeker wanneer u zo’n contract wil (laten) opmaken.

Tom Delwiche,
Master in de Rechten

Voor meer vragen en info, contacteer een van onze adviseurs.