Mijn werknemer loog over zijn diploma. Wat nu?

Het gebeurt dat een sollicitant zijn of haar CV wat verbloemt. Maar wanneer gaat dit te ver?

Een bedrijf zoekt bijvoorbeeld een boekhouder. Een van de sollicitanten beweert een diploma boekhouding te hebben en voldoet aan de verwachtingen. De werknemer maakt de eerste paar maanden veel ernstige fouten en blijkt naderhand geen diploma boekhouding te hebben. De werkgever voelt zich bedrogen en gaat over tot ontslag. Kan dit?

Een sollicitant heeft niet het recht te liegen op vragen die verband houden met de functie. Dit kan gaan over ervaring, diploma, talenkennis, … Elke leugen wordt als bedrog en dwaling beschouwd waardoor de  arbeidsovereenkomst nietig kan verklaard worden door de rechter.

Wanneer de werkgever echter vragen stelt die geen verband houden met de functie, denk bijvoorbeeld aan een kinderwens, chronische ziekte, relatiestatus,… zal de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege nietig verklaard kunnen worden als de sollicitant bepaalde zaken verzwijgt of over bepaalde zaken liegt. In sommige gevallen kan de
sollicitant zich op ‘liegrecht’ beroepen.

In bovenvermeld geval had de sollicitant geen recht tot liegen. Het liegrecht dient echter geval per geval beoordeeld en afgewogen te worden tegenover de ‘spreekplicht’. Een ontslag is bijgevolg niet altijd geoorloofd.

Voor meer vragen en info, contacteer een van onze adviseurs.