Mijn werknemer is afwezig sinds maandag en ik ontvang pas op woensdag het medisch attest van arbeidsongeschiktheid. Welke gevolgen heeft dit?

Als werkgever kunt u een medisch attest niet betwisten. Mocht u twijfels hebben over de waarachtigheid van een medisch attest dan kunt u twee dingen doen: Ofwel doet u een beroep op een controlearts ofwel dient u klacht in tegen de desbetreffende arts bij de orde van geneesheren of bij het parket om zo het medisch attest nietig te laten verklaren.

Een geneesheer is verplicht om op het medisch attest de datum te vermelden waarop het medisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Door een medisch attest te antidateren pleegt de arts een inbreuk die strafrechtelijk kan bestraft worden. Artikel 196 van het strafwetboek sanctioneert de valsheid in geschrifte en art. 204 van het strafwetboek richt zich in het bijzonder op valse attesten opgemaakt door de gezondheidsberoepen.

Let op: antidateren en a posteriori vaststellen zijn twee verschillende zaken. Antidateren betekent dat ‘maandag’ vermeld staat op een attest dat woensdag werd opgemaakt. Een medisch attest dat opgemaakt en gedateerd is op woensdag, maar waarin wordt geattesteerd dat de betrokken werknemer maandag al ziek was, is niet geantidateerd. Het gaat hier om een attest a posteriori. Dit is toegelaten in bepaalde omstandigheden, wanneer de verklaringen van de patiënt en de vaststellingen van de geneesheer dit kunnen rechtvaardigen.

Welke zijn de gevolgen voor het gewaarborgd loon? Het arbeidsreglement verplicht doorgaans om het attest aan de werkgever over te maken binnen de twee dagen om zo het recht op gewaarborgd loon te bewaren. Indien de werknemer het attest overmaakt op de derde dag,  dan is er geen verplichting om het gewaarborgd loon te betalen.

Sophie DAMOU
Master in de Rechten

Voor meer vragen en info, contacteer een van onze adviseurs.