Mijn werknemer heeft zich ziek gemeld, maar werkt toch bij zijn andere werkgever. Kan dit?

Stel: uw werknemer werkt in uw bouwbedrijf als metser, maar heeft ook een bijberoep als boekhouder. Uw werknemer meldt zich arbeidsongeschikt, maar voert zijn bijberoep als boekhouder wel nog verder uit. Kan dit zo maar?

Het is zo dat de arbeidsongeschiktheid altijd beoordeeld moet worden in functie van het werk dat de werknemer moet doen. Ie¬mand kan ziek zijn voor één soort werk, maar daar¬om niet voor een ander soort. In het bovenstaande voorbeeld is het goed mo¬ge¬lijk dat de werknemer wegens een letsel ar¬beids¬on¬ge¬schikt is om zijn functie als metser uit te oefenen, denk bijvoorbeeld aan rugklachten, terwijl hij zijn werk als boekhouder zon¬der probleem kan verder zet¬ten.

U mag er als werkgever niet van uitgaan dat wanneer uw werknemer zich ziek meldt, hij nergens anders mag werken.

Het kan natuurlijk wel zijn dat de werknemer zich ziek meldt wegens bijvoorbeeld griep, waardoor hij in dit geval wel geen ander werk kan uitvoeren. In dat geval kunt u best de ar-beids¬ongeschiktheid van de werknemer on¬mid¬del¬lijk laten controleren door een controlegeneesheer. Zo weet u met zekerheid of de werknemer wel de¬ge¬lijk medisch arbeidsongeschikt is voor het werk dat hij bij u moet doen (en eventueel ook bij een andere werkgever).