Mijn klant heeft een offerte ondertekend en annuleert de bestelling kort daarna. Heb ik recht op een schadevergoeding?

Wanneer een klant een offerte ondertekent is hij hieraan verbonden. Volgens het burgerlijk Wetboek strekken alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, partijen tot wet. De klant kan bijgevolg een geldige overeenkomst niet zomaar verbreken zonder een verbrekingsvergoeding te betalen.

De klant mag altijd beslissen om de opdracht te herroepen, zelfs als hij daar geen goede reden voor heeft. U kunt hem
m.a.w. niet verplichten om u aan de slag te laten gaan. Wel heeft u recht op een schadevergoeding.

Twee situaties moeten we onderscheiden:

  1. U heeft algemene voorwaarden en deze werden voor akkoord ondertekend. Indien er in uw algemene voorwaarden een artikel is opgenomen dat de klant bij annulering een schadevergoeding moet betalen, heeft u het recht om deze te vorderen. Het bedrag dat u in uw algemene voorwaarden opneemt moet wel aanvaardbaar zijn en bijgevolg in verhouding met het verlies dat u kan lijden. 10% van de hoofdsom is bijvoorbeeld gangbaar.
  2. Indien u geen algemene voorwaarden heeft: dan kan u toch uw werkelijk verlies vorderen. U dient dan wel aan te tonen hoeveel schade u effectief lijdt door de annulering van uw klant. Dit kan aangetoond worden door de  winstderving, de reeds bestelde materialen enz.

TIPS!

  • U vermeldt best op de offerte en/of in de algemene voorwaarden dat u bovenop de schadevergoeding de reeds uitgevoerde werken in rekening mag brengen.
  • U vraagt best steeds een voorschot van 30%, dan kan u de verbrekingsvergoeding die uw klant verschuldigd is, hiermee verrekenen indien nodig.