Mijn huurpand wordt verkocht. Kan ik mijn investeringen terugkrijgen?

U doet aanzienlijke investeringen in een door u gehuurd handelspand en u krijgt plots van de verhuurder te horen dat deze het gebouw zal verkopen. Uiteraard wenst u vergoed te worden voor de gemaakte kosten. U creëerde immers een mooie meerwaarde aan het handelspand. Maar hoe kan u deze investeringen ten gelde maken?

Vooreerst is het van belang dat de oorspronkelijke verhuurder zijn uitdrukkelijk akkoord heeft gegeven voor de investeringen die u gedaan heeft en dat u daar het bewijs van heeft.

Na de verkoop is de koper verplicht het contract verder te zetten. De huurovereenkomst blijft dus gewoon verder
lopen maar dan met een nieuwe verhuurder.

Wanneer na de verkoop de huurovereenkomst beëindigd wordt, heeft de huurder ook recht op een vergoeding voor
de door hem of haar uitgevoerde investeringen in het huurpand. De nieuwe eigenaar treedt immers in alle rechten en
plichten van de vorige eigenaar. Ook in de verplichting om investeringen waarmee de vorige verhuurder akkoord is
gegaan te vergoeden.

Tot slot is het belangrijk dat de koper op de hoogte is van de investeringen die de huurder gedaan heeft. U neemt
daarom best contact op met de potentiële koper of eventueel met de notaris die de verkoopakte zal verlijden.