Mijn handelshuurder legde de boeken neer. Wat nu?

Stel: u verhuurt een winkelruimte en de huurder staat een paar maanden achter met zijn huur. Op een bepaald moment ontvangt u de mededeling dat uw huurder de boeken heeft neergelegd en failliet werd verklaard. Wat nu?

Als schuldeiser van de gefailleerde moet u uw schuldvordering indienen bij de curator zodat hij de rangorde van schuldeisers kan opmaken. Dat kan via de website van RegSol. Als onbetaalde verhuurder geniet u een voorrecht waarmee u naar voor schuift in de rij: meldt u zich tijdig bij de curator, dan gaat u vóór op de gewone schuldeisers voor het bedrag van de verkoop van de goederen die in het gehuurde pand stonden. De curator moet immers alle activa in het faillissement verkopen en dus ook de winkelinrichting, de winkelwaren, de voorraden, enz. U bent als verhuurder bevoorrecht op de opbrengst van die verkoop.

Naast dit wettelijk voorrecht bestaat er nog een andere manier om uw kansen op betaling te vergroten: wanneer uw huurder een vennootschap is, kan u voor uzelf meer bescherming creëren door de huurovereenkomst mee te laten tekenen door de bestuurder van de vennootschap. U kan deze laten tekenen als medehuurder waarbij alle huurders samen hoofdelijk gehouden zijn. Een andere mogelijkheid is dat de bestuurder geen medehuurder is maar zich als bestuurder wel mee hoofdelijk verbindt met de eigen vennootschap.

Let op! Zorg ervoor dat de handtekening van de bestuurder twee maal op de overeenkomst staat, hij of zij tekent éénmaal als bestuurder en éénmaal in eigen naam.

Anne-Sophie Rondelez
Master in de Rechten

Meer info via RegSol

Voor meer vragen en info, contacteer een van onze adviseurs.