Mag ik een waarborg vragen voor arbeidsgereedschappen?

U kent het ongetwijfeld ook. U stelt arbeidsgereedschappen ter beschikking van uw personeel, denk bijvoorbeeld aan een gereedschapskoffer of werkkledij, maar u krijgt dit op het einde van de arbeidsovereenkomst niet of beschadigd terug. Mag u hiervoor een waarborg vragen aan uw werknemers om uw schade te dekken?

Het arbeidsrecht spreekt over een ‘borgtocht’.
De voorwaarden om zo’n borg te kunnen vragen, zijn onder meer:

  • de omvang van de goederen die aan de werknemer toevertrouwd worden, moet minstens gelijk zijn aan één maand loon;
  • de borgtocht mag niet meer bedragen dan 1 maand loon of 3 maanden loon (in functie van de hoogte van het jaarloon;
  • enkel bedoeld voor werknemers voor welbepaalde functie (zoals handelsvertegenwoordigers, filiaalhouders, enz.).

Wanneer er niet wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden en u toch een borg vraagt, kan de werknemer die som terugeisen, los van de vraag of hij nu wel of niet het ter beschikking gestelde materiaal inlevert.

Indien u een overeenkomst opstelt voor een borg die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zal die als nietig worden beschouwd. U zal als werkgever de borgsom dus moeten teruggeven. Ondanks het feit dat zo’n overeenkomst nietig is, heeft die wel het voordeel dat het duidelijk is wat uw eigendom is.