Kan een klant producten, gekocht op de webshop, eerst testen?

Door de verplichte sluiting van de winkels namen veel klanten de afgelopen weken hun toevlucht tot online
bestellingen. Omdat het gaat om een verkoop op afstand, kunnen de klanten de aankoop herroepen binnen
de 14 dagen. Tijdens die 14 dagen mogen klanten de aangekochte goederen inspecteren en zien of het product aan de verwachtingen voldoet. Hoever mag een klant gaan in het ‘gebruik maken’ van het aangekochte product?

De bedenkingstermijn van 14 dagen is een periode die is bedoeld om het product te testen. Concreet mag de klant het product uit de verpakking halen en gebruiken. Uiteraard mag de klant het product niet (14 dagen lang) intensief gebruiken. Als de klant online een vaatwasser kocht, mag hij de machine aankoppelen en een afwasprogramma draaien om na te gaan of bijvoorbeeld de glazen mooi glanzen. Koopt de consument een broek, dan mag hij de broek uit de verpakking halen en de broek passen. Is het noodzakelijk dat de klant een via internet aangekochte stoel IKEA-gewijs in elkaar steekt om de stabiliteit van de stoel te kunnen testen, dan isdat toegestaan. 

Op gebied van verpakking mag u niet eisen dat de consument het product in ongeopende verpakking retour stuurt. Als het product verpakt aangeboden werd in hard plastic, dan moet u ervan uitgaan dat uw klant de verpakking beschadigt om het product te kunnen testen. U kan wel vragen dat de klant de verpakking niet meer beschadigt dan nodig is om een product uit te proberen.

Tot daar de rechten van de klant. Indien hij/zij tijdens het testen het product beschadigt, dan is de klant aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van het product dat verder gaat dan nodig was om de goede werking ervan vast te stellen. Zijn er dus krassen te bespeuren op de stoel, of is de broek gescheurd of verkleurd, dan kan u de waardevermindering (bijv. omdat u het product aan een tweedehandsprijs zal moeten verkopen) aanrekenen aan de klant.

Let wel: indien u hebt nagelaten de consument te informeren over zijn herroepingsrecht vóór de sluiting van de overeenkomst, dan is de consument niet aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen.