Is een overeenkomst bindend zonder handtekening?

Stel dat u een zetel wilt verkopen voor 250 EURO en u vindt een koper waarmee u de praktische zaken verder per mail afspreekt.

Een paar dagen later krijgt u van de koper toch te horen dat hij hier niet meer wil op ingaan. U wijst de koper erop dat jullie een geldige overeenkomst hebben, maar hij weerlegt dit door aan te geven dat er niets werd ondertekend.
Wat nu?

Wettelijk gezien heeft u in dit geval gelijk dat er een geldige overeenkomst werd gesloten: er is duidelijk een overeenstemming bereikt tussen koper en verkoper over alle essentiële bestanddelen van de verkoop. Beide partijen,
verkoper én koper, zijn dus gebonden door deze overeenkomst.

De toestemming blijkt in dit geval meer dan voldoende uit de e-mails die zijn verzonden: zodra het schriftelijk vastgesteld kan worden dat de koper ingelicht werd omtrent de specifieke voorwaarden van de koopovereenkomst en zijn akkoord vervolgens verleent, is er sprake van een geldige overeenkomst, ook al ontbreekt een handtekening van de koper.

Gezien het beperkte bedrag (onder 375 EURO) is er ook geen schriftelijke overeenkomst vereist.