Ik heb zonnepanelen op het dak van de huurwoning geplaatst. Mag ik de huurprijs verhogen?

U verhuurt een pand waarop u zonnepanelen heeft laten plaatsen. Maar terwijl u als eigenaar de investering deed, is het de huurder die er de vruchten van plukt. Kan u daarvoor een vergoeding vragen van de huurder?

Verschillende situaties zijn mogelijk: ofwel heeft u als verhuurder een abonnement bij de elektriciteitsleverancier ofwel sluiten uw huurders elk afzonderlijk een abonnement af bij de leverancier. In het eerste geval rekent u het verbruik door aan de huurder, in het tweede geval zal de huurder zelf rechtstreeks zijn verbruik betalen. In beide gevallen zal uw huurder een voordeel halen uit de nieuwe zonnepanelen omdat het verbruik via de leverancier lager of onbestaand zal zijn.

De wet bepaalt echter niet dat u een bijkomende vergoeding mag aanrekenen aan de huurder voor het gebruik van de elektriciteit afkomstig van de zonnepanelen. Voor nieuwe huurders vormt dit geen probleem: ofwel vermeldt u in de huurovereenkomst een bijkomende forfaitaire vergoeding voor het gebruik van de zonnepanelen ofwel verhoogt u uw huurprijs naargelang het financieel voordeel dat de huurder zal genieten door geen elektriciteitsfacturen meer te moeten betalen.

Indien het gaat over een bestaande huur, praat u het best vooraf met uw huurder over een regeling. Is de huurder niet bereid om een bijkomende vergoeding te betalen, dan wacht u beter met de plaatsing van de zonnepanelen tot de huur eindigt. Bereiken jullie wel een akkoord, dan kan dit opgenomen worden in een bijvoegsel aan de huurovereenkomst.