Ik ben gedagvaard. Wat met de kosten?

Wanneer uw leverancier u een factuur stuurt en deze blijft onbetaald, dan kan hij een deurwaarder inschakelen. Meestal ontvangt u eerst één of meerdere aanmaningen, maar wanneer u deze brieven niet beantwoordt en de factuur blijft openstaan of u blijft bij uw betwisting van de factuur, dan volgt doorgaans de dagvaarding.

In de dagvaarding wordt de datum vermeld waarop de zaak voor de bevoegde rechtbank zal worden ingeleid en/of behandeld. Het is aangeraden om die dag aanwezig te zijn op de zitting die de dagvaarding vermeldt of u te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Zo niet wordt u door de rechtbank bij verstek veroordeeld zonder dat de rechtbank kennis heeft kunnen nemen van uw standpunt over de vordering van de leverancier.

Eénmaal een dagvaarding afgegeven is door de deurwaarder zijn er bijkomende kosten te betalen.

Naast het bedrag van de factuur, de intresten en het schadebeding worden ook de kosten van de dagvaarding zelf aangerekend (doorgaans tussen de 150 euro en 300 euro) en een rechtsplegingsvergoeding. Dit is een forfaitair  bedrag dat (gedeeltelijk) de advocatenkosten van de winnende partij dekt en dat vastgelegd wordt aan de hand van de hoogte van de factuur.

Wie uiteindelijk de kosten van dagvaarding en de rechtsplegingsvergoeding moet betalen, bepaalt de rechtbank in het vonnis: de verliezende partij wordt veroordeeld tot de dagvaardingskosten en moet een rechtsplegingsvergoeding betalen aan de tegenpartij die bijgestaan werd door een advocaat.

Voor meer vragen en info, contacteer een van onze adviseurs.