Hoe de verspreiding van het coronavirus via ventilatie of airco verminderen?

Naast het aanraken van besmette oppervlakken of handen, wordt het coronavirus voornamelijk overgedragen wanneer iemand rechtstreeks speekseldruppels van een zieke persoon inademt. De bekende maatregelen – afstand houden en handhygiëne – beschermen medewerkers doorgaans voldoende. Maar minuscule besmette druppels – ook wel aerosolen genoemd – kunnen in een binnenklimaat uren in de lucht blijven hangen en de luchtstroom uit ventilatie of airco, kan deze besmette aerosolen wél verder blazen. Zelfs al is dit volgens wetenschappers geen belangrijke manier van overdracht, is het toch aangewezen dit beperkte risico nog verder te minimaliseren door volgende 4 richtlijnen van de Hoge Gezondheidsraad na te leven:

1. Schakel de recirculatie uit

Vermijd het hergebruik van gefilterde binnenlucht. Virusdeeltjes die in de luchtafvoerkanalen circuleren, kunnen via recirculatie opnieuw in het luchttoevoercircuit terechtkomen. Daarom schakelt u met het volledige systeem beter over naar louter verse lucht (zie punt 2) en zet u de recirculatiekleppen uit.

2. Voer maximaal verse lucht aan

Zet ramen zo veel mogelijk open en maak – indien mogelijk – gebruik van mechanische ventilatiesystemen. Zorg ervoor dat de aangezogen buitenlucht van een plaats komt waar de besmettingsgraad van de lucht zo laag mogelijk
is.

3. Laat ventilatiesystemen langer draaien

Schakel het mechanische ventilatiesysteem minstens 2 uur in vóór medewerkers in de werkruimte komen en laat
het tot 2 uur na hun vertrek doorwerken. Een individuele ventilator valt af te raden, omdat die geen verse lucht aanvoert, maar ‘gebruikte’ lucht opnieuw verspreidt. Blijkt zo’n toestel toch noodzakelijk, dan moet het gericht zijn op een opening zoals een deur, dus niet op personen.

4. Zorg voor een regelmatig onderhoud

Op tijd het ventilatie- en klimaatcontrolesysteem reinigen, filters correct installeren en vervangen, geen onderhoudsbeurten- en controles overslaan… Een zorgvuldig onderhoud is meer dan ooit van vitaal belang.