Gelden heimelijk opgenomen telefoongesprekken als bewijs?

Ondernemers worden soms telefonisch benaderd voor de aankoop van één of andere dienst of van een bepaald product. Het gebeurt wel eens dat zij dan bevestigend antwoorden in de hoop snel een einde te maken aan het gesprek. Al dan niet met wat knip-en-plakwerk van de geluidsopname heeft u (nietsvermoedend) ingestemd met een contract. De vraag is dan: bent u hieraan gebonden?

Een overeenkomst moet niet noodzakelijk schriftelijk worden aangegaan. Een mondeling, via de telefoon, gesloten contract is een geldige overeenkomst, hoewel dit moeilijker te bewijzen valt. Dat vormt meteen de reden waarom sluwe verkopers een zogenaamde 'voicelog' gebruiken, om die dan achteraf te gebruiken als bewijs van een daadwerkelijk gesloten overeenkomst. Dan wordt het lastiger om eronder uit te kunnen. Om problemen te vermijden, gaat u het best als volgt te werk: 

  • Indien u geen tijd hebt om aandachtig te luisteren, vraag dan om een voorstel op papier door te mailen.
  • Indien u een factuur, herinnering of aanmaning ontvangt, ga dan telkens na of de rekening wel overeenkomt met de gevraagde dienst.
  • Herinnert u zich niet dat u een overeenkomst afsloot of gaat u hiermee niet akkoord, dan dient de factuur of de vraag tot betaling onmiddellijk geprotesteerd te worden, met eventueel de vraag om een (schriftelijk) bewijs van de overeenkomst voor te leggen. Indien u al betaald heeft, stop dan met de verdere betalingen.

Heeft u echter een niet-frauduleuze overeenkomst gesloten via de telefoon, dan is dergelijke overeenkomst in principe rechtsgeldig afgesloten en kan u hier niet onderuit.