Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Kortingen en gratis tools

Haal voordeel uit je lidmaatschap!

Reprobel voordeeltarief

Wat is Reprobel?

Reprobel is een beheersvennootschap die auteursrechten en wettelijke vergoedingsrechten van Belgische auteurs en uitgevers beheert. In principe bepaalt de auteur van het auteursrechtelijk beschermd werk waarvan een kopie wordt gemaakt of dat wordt verspreid (intern of extern) zelf deze vergoeding. De meeste auteurs hebben het bepalen van het bedrag van de vergoeding en de inning ervan toevertrouwd aan Reprobel.

Wanneer moet je auteursrechten betalen?

Wanneer je bijvoorbeeld een fotokopie, print, scan of digitale kopie neemt van een persartikel (zowel papieren als elektronische versie), een wetenschappelijk artikel, een hoofdstuk uit een schoolboek, een foto (autonoom of als deel van een boek), een cartoon, bronmateriaal uit een wetenschappelijke databank, een liedjestekst, enkele pagina’s uit een roman, of een gedicht, of wanneer je die werken op je intern netwerk beschikbaar maakt, dan ben je auteursrechten verschuldigd. Je maakt dus sneller een reproductie van een auteursrechtelijk beschermd werk dan je zou denken!
Zelfs als dit voor intern gebruik is, ben je een reprografievergoeding verschuldigd.

Welke vergoeding moet je betalen?

Je betaalt jaarlijks een vast bedrag voor je Reprobel licentie, afhankelijk van de grootte van je bedrijf en de sector waarin je actief bent.
NSZ heeft een akkoord met Reprobel waardoor je een korting krijgt.
De vergoeding die je voor jouw zaak moet betalen, bepaal je aan de hand van deze 2 stappen:

1/ Bepaal onder welke tariefcategorie je activiteit valt.
 

Tariefcategorie I: alle activiteiten die niet onder de categorieën II of III vallen.

Tariefcategorie II: je oefent een gemengde activiteit uit: naast louter materiële producten of diensten, verstrek je ook een belangrijke intellectuele dienstverlening en/of je voert sterk innovatieve professionele activiteiten uit en/of je hebt een onderzoekscentrum (bv. ondernemingen in de farmaceutische sector, de bank- en verzekeringssector en de financiële dienstverlening, consultants, ondernemingen in de creatieve sector, boekhouders, accountants en bedrijfsrevisoren, architecten en ingenieurs,…).

Tariefcategorie III: je activiteit bestaat uitsluitend of hoofdzakelijk uit intellectuele dienstverlening (bv. advocaten, notarissen, …).

2/ Bepaal het aantal relevante VTE’s (Voltijdse equivalenten).

Dit zijn werknemers die op regelmatige basis door de licentie gedekte handelingen van papieren of digitale reproductie, mededeling of beschikbaarstelling van beschermde bronwerken (laten) stellen, bv. omdat ze toegang tot het internet en/of een eigen mailbox van het bedrijf hebben. In principe zijn dit alle bedienden werkzaam in het bedrijf. Je kan het aantal relevante VTE invoeren in het portaal.

Reprobel jaartarief 2022
  Cat I Cat II Cat III
Zonder personeel * € 35  € 40 
1-4 VTE * € 55 € 75 
5 en meer VTE € 10,50 per VTE € 15 per VTE € 22 per VTE 

De vergoedingen worden telkens geïnd voor het voorafgaande jaar.
De tarieven zijn excl. BTW (6%).
* De leden van NSZ die geen personeel tewerkstellen of minder dan 5 VTE’s en die tot categorie I behoren zullen voor het refertejaar 2022 niet worden aangeschreven om aan te geven behalve indien ze voor 2021 een aangifte met waarde bij Reprobel hebben gedaan.

Hoe doe je een aangifte?

Ga naar Mijn NSZ voor je kortingscode

Bekijk ook onze andere kortingen!