Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

GDPR-tool

De GDPR (General Data Protection Regulation) is de Europese privacywetgeving die op 25 mei 2018 in voege trad. Deze wetgeving zorgde voor bijkomende verplichtingen voor zelfstandigen inzake privacy van klanten, personeel,...
Het heeft betrekking op iedereen die persoonsgegevens verwerkt. Er wordt geen onderscheid gemaakt in sectoren. Dat wil zeggen dat de GDPR van toepassing is op zowel handelaars, vrije beroepers, grote bedrijven, kmo’s, eenmanszaken en vennootschappen, vzw’s,…

De GDPR viseert enkel persoonsgegevens. Data van rechtspersonen die u in uw systeem hebt staan vallen hier dus niet onder.

U zal de zogenaamde ‘datastromen’ binnen uw bedrijf in kaart moeten brengen: welke persoonsgegevens verwerkt u op dit ogenblik? Gegevens van klanten? Gegevens van personeel? Welke gegevens?  Waar komen deze gegevens vandaan? Met wie deelt u ze? Wie heeft hiertoe toegang?

Verder moet u ook de personen van wie u gegevens verwerkt, (de ‘betrokkenen’), informeren over de verwerkingsactiviteit, en over (de uitoefening van) hun rechten.

Om u te helpen om u GDPR-conform te maken, stellen wij u een tool ter beschikking die de nodige documenten voor u op automatische wijze genereert.

                                                                        

1. Hoe meldt u zich aan?

=> Om u te registreren moet u uw NSZ-lidmaatschapsnummer en uw postcode invullen. Verder vult u uw e-mailadres in, kiest u een wachtwoord, en kan u uw ondernemingsnummer invullen. Aan de hand van uw ondernemingsnummer kunnen we heel wat gegevens automatisch opladen uit de KBO.

 • De gegevens die u invult worden gebruikt om al uw documenten in één keer in te vullen.
 • U accepteert voorts de voorwaarden en de privacy policy en maakt uw profiel aan.
 • Reeds geregistreerd? Ga naar https://easy.dataprivacybox.com/sni-nsz.be/nl/login
   
2. Uw GDPR dossier in slechts 5 stappen!

U kan uw GDPR-bestand aanmaken via 5 thema’s:

 1.     Algemeen GDPR-dossier geldig voor alle zelfstandige activiteiten
 2.     Veiligheid en organisatie
 3.     Verwerkers en externe dienstverleners
 4.     Personeelsadministratie - optioneel
 5.     Website en sociale media - optioneel

Voor elk van deze thema’s bieden wij u hulpmiddelen voor het aanmaken van juridische documenten die u in staat stellen om zo dicht mogelijk bij het wettelijke kader van uw persoonlijke gegevensverwerking te blijven door in contracten vast te leggen welke gegevens u verzamelt en wat ermee gebeurt.

Wat moet u doen? Vul de gevraagde gegevens aan om zo alle documenten uit uw GDPR-bestand te bewerken. Zo verkrijgt u alle documenten die nodig zijn voor de samenstelling van uw GDPR-dossier.

Enkele voorbeelden om duidelijk te maken welke documenten u waarvoor kan opmaken:

 •     U hebt personeel in dienst: u kunt de GDPR-bijlagen bij hun arbeidsovereenkomst bewerken.
 •     U kan eveneens documenten in orde maken die u aan onderaannemers verstuurt (aan wie u bijv. boekhoudkundige gegevens     overdraagt (voor de loonadministratie bijvoorbeeld... enz.)).
 •     U kunt een privacybeleid voor uw website aanpassen.
 •     Ten slotte kan u uw verwerkingsregister aanmaken en bewerken. Dit is een van de belangrijkste documenten betreffende de GDPR. In dit document worden alle verwerkingen van persoonsgegevens die binnen uw bedrijf van toepassing zijn, in kaart gebracht.

Al deze documenten zijn GDPR-conform en worden up-to-date gehouden door onze juristen.

Eenmaal gegenereerd, kunt u ze in word-formaat bewerken.

Klaar? Ga dan meteen aan de slag.