Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

FAQ

Wie kan deelnemen?

Elk lid van het NSZ kan deelnemen aan de groepsaankoop. Eindafnemers met een elektriciteits- en/of aardgasverbruik van maximum 100.000 kWh/jaar per ondernemingsnummer kunnen deelnemen ongeacht de einddatum van hun huidig contract. De wetgeving laat voor hen toe om op elk moment over te schakelen naar een andere leverancier. Eindafnemers met een groter verbruiksvolume dienen rekening te houden met de contractuele voorwaarden in de overeenkomst met hun huidige leverancier.

Hoe neem ik deel?

Om deel te nemen aan de groepsaankoop volstaat het om het inschrijvingsformulier op de website in te vullen en jouw meest recente eindafrekening te uploaden.

Welke praktische gevolgen heeft dit voor mijn bedrijf?

De groepsaankoop zorgt er voor dat je er zelf weinig tijd voor hoeft vrij te maken. Om deel te nemen moet je enkel het inschrijvingsformulier op de website invullen. Tenslotte moet je het contract van de leverancier ondertekend en op elke pagina geparafeerd terug sturen naar hello@aya.energy. AYA zorgt voor de verdere praktische afhandeling. Deelname aan de groepsaankoop heeft dus weinig praktische gevolgen.

Hoeveel kost deelname aan deze groepsaankoop?

NSZ biedt dit ledenvoordeel gratis aan. AYA werkt uiteraard niet gratis. AYA rekent een brokerfee aan bij de leverancier.

Wat is een EAN nummer?

De EAN code is het identificatienummer van uw aansluiting en heeft 18 cijfers. De eerste twee cijfers zijn identiek voor heel België (54). Dat nummer is heel erg belangrijk omdat jouw aansluiting ermee kan worden geïdentificeerd voor de levering van elektriciteit en gas. Je kan het EAN nummer vinden op de factuur van uw huidige energieleverancier. Je kan ook contact opnemen met jouw netbeheerder (intercommunale).

Ik beschik over meerdere aansluitingen, kan ik deelnemen?

Het deelnemingsformulier voorziet meerdere aansluitingen. Dat is dus geen probleem.

Wat als ik ingeschreven ben en nadien niet meer wens deel te nemen aan de groepsaankoop?

Deelname aan de groepsaankoop houdt sowieso niet in dat je verplicht wordt om uiteindelijk een contract met een leverancier te ondertekenen. Maar als je voortijdig afhaakt kan je dat best zo snel mogelijk melden aan AYA.

Welke gegevens omtrent het energiegebruik moet ik precies doorgeven bij het inschrijven?

Er zal tijdens de inschrijving gevraagd worden om jouw meest recente eindafrekening te uploaden. AYA zal de verbruiksgegevens overnemen zoals vermeld op de afrekening. Je hoeft ons dus verder geen bijkomende info te bezorgen over jouw verbruik.

Moet ik mijn huidige leverancier te verwittigen als ik wens deel te nemen aan de groepsaankoop?

Om deel te nemen aan de groepsaankoop moet je jouw huidige leverancier niet op de hoogte brengen. Je moet wel rekening houden met de contractuele voorwaarden in de overeenkomst met jouw huidige leverancier. Als er in deze overeenkomst een opzegperiode wordt vermeld moet je die uiteraard respecteren. De opzegperiode is niet voor elke leverancier of contract hetzelfde. Controleer dus jouw contract en zeg de overeenkomst op volgens de daarin vermelde verplichtingen. Voor de opzegbrief vind je hier een aan te vullen template terug. Je kan deze gebruiken om jouw contracten op te zeggen. Eindafnemers met een jaarverbruik kleiner dan 100.000 kWh aardgas en/of elektriciteit per ondernemingsnummer kunnen sowieso op elk moment overstappen en dit zelfs zonder het contract met de huidige leverancier stop te zetten.

Moet ik een opzegperiode respecteren?

Eindafnemers met een jaarverbruik kleiner dan 100.000 kWh aardgas en/of elektriciteit per ondernemingsnummer kunnen sowieso op elk moment overstappen, mits respectering van een opzegperiode van 1 maand, maar zonder verbrekingsvergoeding.

Voor grotere verbruikers gelden volgende regels: Als je nooit een contract hebt ondertekend bij een leverancier en je dus nog door de standaardleverancier wordt beleverd, moet je geen opzegperiode respecteren. Als je wel al ooit een contract hebt ondertekend, moet je de contractuele voorwaarden met jouw huidige leverancier respecteren. De opzegperiode is niet voor elke leverancier of contract hetzelfde. In de markt variëren de opzegperiodes van 1 tot 3 maanden.

De opzegperiode vind je terug in uw contract. Je kan natuurlijk ook contact opnemen met uw huidige leverancier die jou deze informatie moet meedelen.Het opzeggen van jouw contract doe je best door middel van een aangetekend schrijven. Voor de opzegbrief vind je hier een aan te vullen template terug.

Wie regelt mijn overstap?

Van zodra je een overeenkomst met een leverancier heeft getekend, zal deze er voor zorgen dat de overschakeling van de oude leverancier gebeurt. De nieuwe leverancier zal de distributienetbeheerder op de hoogte brengen van deze overschakeling. Deze overschakeling wordt opgevolgd door AYA zodat u er zeker van bent dat die tijdig gebeurt. AYA houdt je hier ook van op de hoogte.

Als ik vragen heb of hulp nodig heb bij het inschrijven, wie kan ik contacteren?

Met vragen kan je steeds terecht op hello@aya.energy.

Op welk deel van de energiefactuur zal de groepsaankoop impact hebben?

Een energiefactuur bestaat uit verschillende componenten. Het belangrijkste gedeelte is natuurlijk de kostprijs voor het product als dusdanig, zijnde de kubieke meter aardgas of de kilowattuur (kWh) elektriciteit. Maar om dat gas of die stroom tot bij de eindafnemer te brengen, rekenen de netbeheerders ook transport- en distributiekosten aan. En de overheid wil ook zijn deel via diverse taxen en heffingen. Hoeveel dat allemaal precies is hangt af van het type verbruiker. Op onderstaande grafiek wordt in €/MWh aangegeven hoe de verhoudingen bij elektriciteit liggen. Dit voor respectievelijk een zéér grote industriële verbruiker (‘Elia-klant’), een middelgrote industriële verbruiker met een verbruik van 20 GWh/jaar, een kmo met een verbruik van 200 MWh/jaar en een residentiële particuliere klant.

De groepsaankoop kan enkel een verschil maken op het energiegedeelte (‘commodity’) en het deel GSC’s-WKC’s. Transportkosten en taxen zijn uiteraard niet onderhandelbaar.

Worden alle leveranciers betrokken?

Alle energieleveranciers met een leveringsvergunning, verleend door de VREG, die ook effectief operationeel zijn als energieleverancier, worden aangeschreven om aan te bieden voor deze groepsaankoop.

Hoeveel zal ik besparen?

Hoeveel je zal besparen is afhankelijk van de prijzen die u vandaag betaalt. In vorige groepsaankopen bedroeg de besparing gemiddeld 200 euro per jaar.