Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Fiscaliteit

Verlaging van de btw voor verschillende sectoren

De verlaagde BTW-tarieven moeten worden uitgebreid tot andere sectoren.

De coronaviruscrisis heeft immers het belang van verlaagde btw-tarieven ter ondersteuning van de horeca aangetoond.

Het is eveneens tijd om op structurele wijze de ambachten te ondersteunen en een verlaging van de btw tot 6 procent is de meest efficiënte manier om dit doel te bereiken.

Uitendelijk weet iedereen dat het noodzakelijk is om meer en meer goederen te recycleren en de circulaire economie te ondersteunen. Wanneer de btw teruggebracht wordt tot 6 procent voor alle types van herstellingen zullen meer consumenten overgaan tot herstelling.

 

Meer weten over deze eis?

Afschaffing van de regeling ‘6.000 euro onbelast bijverdienen’ die een onmiddellijke concurrentie betekent voor de zelfstandigen

Deze wetgeving ontwricht onze beroepssectoren die onmiddellijk in oneerlijke concurrentie komen met particulieren, hetgeen onaanvaardbaar is. 

UPDATE: In 2021 kunnen we deze eis als een realisatie beschouwen. Het Grondwettelijk Hof heeft ons beroep inderdaad gevolgd en ons in het gelijk gesteld. Deze wet zal daarom eind 2020 worden ingetrokken.

Meer weten over deze eis?

Na de daling van de vennootschapsbelasting eist NSZ een vermindering van de personenbelasting

De vennootschapsbelasting werd gevoelig verlaagd met een duidelijke differentiatie voor de kleine ondernemingen hetgeen een heel goede zaak is. Er moet nu werk gemaakt worden van een daling van de personenbelasting, tenslotte bestaat de helft van de ondernemingen uit eenmanszaken.

Meer weten over deze eis?

Weg met allerhande pestbelastingen

Belastingen die de ondernemingen treffen zoals een belasting op de drijfkracht, de computers of het materiaal van onderneming zijn belastingen, enzovoort, missen hun doel en fnuiken het ondernemerschap. Zij moeten gewoonweg afgeschaft worden!

Meer weten over deze eis?

Zelfstandigen ter goeder trouw moeten niet extra gestraft worden als ze zich in economische of sociale moeilijkheden bevinden

  • Een jaar uitstel van betaling van de sociale bijdragen, zonder dat een toeslag wordt toegepast en zonder gevolgen voor het recht op uitkeringen.
  • Afschaffing van het stelsel van vaste drempels voor de verlaging van de voorlopige sociale zekerheidsbijdragen. Voortaan worden de tussendrempels afgeschaft, zodat de zelfstandige vrij het bedrag van de bijdragen kan bepalen dat hij verschuldigd acht naargelang zijn inkomen.

 

Elke ondernemer zal wel eens een minder goed moment kennen bij de uitoefening van zijn activiteit. Het is op dat moment dat hij nood heeft aan steun en solidariteit.

Het is op dergelijke momenten dat de fiscale en sociale administratie gaan sanctioneren bij een betalingsachterstand en aan de zelfstandige automatisch verwijlintrest of andere financiële sancties gaan opleggen die de zelfstandigen nog dieper in de put duwen. NSZ eist dat in dergelijke moeilijke situaties waar de zelfstandige ter goeder trouw is, de administratie naast de zelfstandige staat in plaats van de zelfstandige verder de put in te duwen!

Meer weten over deze eis?

Is er een eis die volgens jou ontbreekt?

Laat het ons weten.

Contacteer ons