Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Financieel

Als een particulier zijn factuur niet betaalt ten aanzien van de onderneming moet dit snel en goedkoop ingevoerd kunnen worden via een gerechtelijke weg

Het betalingsbevel dat nu bestaat en toelaat om niet-betwiste vorderingen op een eenvoudige, weinig kostelijke en snelle manier te vorderen, is enkel van toepassing op een B2B-relatie. NSZ eist dat een gelijkaardig systeem wordt ingevoerd voor de geschillen tussen handelaars en consumenten (B2C).

Meer weten over deze eis?

Snelle en goedkope inning van onbetwiste factuur

Als een consument of particulier zijn onbetwiste factuur niet betaalt, moet de betaling snel en goedkoop kunnen worden gerecupereerd door een beroep te doen op een gerechtsdeurwaarder zonder een rechter in te schakelen.

De betalingstermijn voor grote ondernemingen moet worden teruggebracht van 120 tot maximaal 60 dagen.

Als een consument of particulier een onbetwiste rekening niet betaalt, moet het mogelijk zijn de betaling snel en goedkoop te innen door gewoon een deurwaar
­der in te schakelen zonder naar de rechter te stappen.
 

Meer weten over deze eis?

Geen verplichting om over een elektronisch betaalmiddel te moeten beschikken

NSZ is tegen verplichting om over een elektronisch betaalmiddel te moeten beschikken.

Er is behoefte aan een bredere interpretatie op de problematiek en meer transparantie in het aanbod van elektronische betaalmiddelen.

Meer weten over deze eis?

Kmo's beter beschermd, maar in periodes van overmacht enkel betalen wat u gebruikt

Er zijn dankzij NSZ stappen gezet in het beschermen van een kmo:

  • Verder uitstel van kredietbetalingen en uitbreiding van de overheidsgarantieregeling voor leningen aan kmo’s.
  • Betere bescherming van kmo’s tegen grote ondernemingen: Kmo’s zijn beter beschermd tegen ongelijke voorwaarden voor gelijkwaardige prestaties tussen zakenpartners.
  • Basisbankdienst voor ondernemingen: Sinds 1 mei 2021 kunnen ondernemingen die driemaal door kredietinstellingen zijn afgewezen, eenvoudige betalingstransacties uitvoeren via een kredietinstelling die de basisdienst moet verlenen.

 

NSZ pleit ervoor om in periodes van overmacht enkel betalen wat u gebruikt (Unisono, verzekeringen, abonnementen,…).

Meer weten over deze eis?

Is er een eis die volgens jou ontbreekt?

Laat het ons weten.

Contacteer ons