Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Waarin onderscheidt NSZ zich van andere zelfstandigenorganisaties?

NSZ staat voluit voor Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, bestaat al sinds 1967 en telt momenteel ruim 42.000 leden, die allemaal ondernemer zijn. NSZ is een interprofessionele organisatie en op die manier bondgenoot van alle zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s in ons land.

De N van Neutraal 

POLITIEK NEUTRAAL

Wij kunnen met om het even welke politieke partij aan tafel zitten en dat doen we ook. In functie van de inhoud van een dossier kiezen we onze gesprekspartner en zo zitten we doorheen het hele jaar met heel wat politieke partijen aan tafel. Bovendien moeten we ons enkel op de inhoud  focussen. We hoeven geen wetgeving goed te keuren die nadelig is voor de zelfstandigen, alleen omdat een bepaalde partij een bevoorrechte 
partner zou zijn van NSZ. Dit biedt ons een gigantisch voordeel. Andere zelfstandigenorganisaties moeten zich in allerlei bochten wringen om toch maar niet op de tenen te trappen van een bevriende partij waarbij ze maar al te vaak de belangen van de zelfstandigen uit het oog verliezen. 

COMMERCIEEL NEUTRAAL

We zijn de enige zelfstandigenorganisatie die geen eigen sociaal secretariaat of sociaal verzekeringsfonds heeft. Wij werken daarentegen alleen structureel samen met dergelijke organisaties. Wat is het verschil voor u? Binnen onze structurele samenwerking kunnen we voor moeilijke  vraagstukken advies inwinnen bij de juiste expert. Precies omdat we zelf intern geen eigen sociale structuren hebben, zijn we vrij om bij om het even wie te rade te gaan en zo beter uw belangen te verdedigen. Vooral bij de inhoudelijke vraagstukken die ook een impact hebben op de  sociale structuren is dit voordeel al zeer belangrijk gebleken. Denken we maar aan de betere berekening van de sociale bijdragen en andere  dossiers waar de belangen van de sociale structuren soms haaks stonden op die van de ondernemers. Wij trekken altijd de kaart van de ondernemers.

De N van Nationaal

Onze organisatie is als enige actief over de gewestgrenzen heen. Daardoor kunnen we niet alleen met elke federale politicus of politica in de eigen landstaal spreken, maar we kunnen bij de gewestelijke bevoegdheden ook opvolgen welk gewest een bepaald probleem het best  aanpakt. Wat in één regio goed werd aangepakt, bepleiten we in de andere regio’s. Enkel een organisatie die actief is in gans België en dagdagelijks de problematiek van de zelfstandigen in het hele land opvolgt, kan dit verwezenlijken.

De S van Syndicaal

NSZ is de enige organisatie die ter plaatse komt en werkt via een persoonlijk contact met de leden. We verdedigen de belangen van de ondernemers en daarom spreken we ook regelmatig met onze ondernemers.
Minstens éénmaal per jaar krijgt u bezoek van onze regio-afgevaardigde of regiomanager die bij u komt luisteren naar uw wensen en noden als ondernemer.
U mag uw stem laten horen en ons rechtstreeks vertellen wat u goed of niet goed vindt.

De Z van Zelfstandigen

Op recepties en evenementen pakken verschillende zelfstandigenorganisaties ermee uit dat ze vooral grote bedrijven vertegenwoordigen.
NSZ is er fier op om de kleine zelfstandigen te helpen, te verdedigen en te laten groeien. De Z staat daarnaast ook voor álle zelfstandigen,
ongeacht of ze nu actief zijn als vrije beroeper, in de landbouw, de handel, de bouw, de horeca, de diensten, de personenzorg, de industrie, enzovoort. Bij ons kan elke ondernemer dagdagelijks terecht met om het even welke ondernemersvraag. Telkens krijgt de ondernemer een adviseur of expert aan de telefoon en afhankelijk van de complexiteit van de vraag, wordt deze onmiddellijk aan de telefoon beantwoord of kort nadien schriftelijk. Dagelijks krijgen we ongeveer 300 ondernemersvragen binnen, dat zijn er zo’n 60.000 per jaar. 

NSZ laat uw ondernemersstem luid weerklinken

Als ondernemer bent u dagelijks hard aan het werk en hebt u weinig of geen tijd om beleidsmakers te zeggen hoe de zaken ervoor staan. Geen nood, NSZ vertegenwoordigt u in een aantal organen die het beleid mee vorm geven, zoals:

  •  de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO
  •  de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
  •  de Raad van Beheer van het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen)
  •  het Algemeen Beheerscomité Sociaal Statuut der Zelfstandigen
  •  VDAB
  •  de Raad voor het Verbruik en Onrechtmatige bedingen
  •  de Sociaal Economische Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  •  de Raad van Bestuur van alle Syntra’s
  •  ESBA (European Small Business Alliance). ESBA promoot en beschermt op Europees vlak de belangen van alle ondernemers.

Acht solide partners

De adviseurs van NSZ kunnen voor zeer technische en uiterst specifieke vragen steeds rekenen op de vakkennis en de ervaring van een aantal gespecialiseerde partners waarmee al jarenlang goed wordt samengewerkt. Deze specialisten zullen in samenspraak met onze adviseur uw dossier met de nodige zorg behandelen.

VDAB, voor een betere match tussen werkgever en werkzoekende

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) bestaat sinds 1989 en staat onder toezicht van de Vlaamse minister van Werk. VDAB heeft volgende missie:

• Als loopbaanregisseur schept de organisatie voor alle Vlaamse burgers de ruimte om maximaal zelf hun loopbaan te ontwikkelen. Dat gebeurt met het oog op een vlottere arbeidsmarktwerking en welvaart voor iedereen.
• Als dienstverlener helpt VDAB burgers bij het ontwikkelen van hun loopbaan in wisselwerking met de marktvraag. Daarin spelen wij helder samen met andere dienstverleners. Speciale aandacht hebben we voor burgers uit kansengroepen.

Om die missie zo efficiënt mogelijk uit te voeren, biedt VDAB een uitgebreid en doeltreffend dienstenpakket aan: arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling, loopbaandienstverlening, faciliteren van de arbeidsmarktwerking. VDAB wil betrouwbare, behulpzame en wendbare service aanbieden en de burger (werkzoekende, werkende en werkgever) op een zo efficiënt mogelijke manier benaderen. De nieuwste informaticatoepassingen spelen hier op in. www.vdab.be

KVABB, voor uw boekhoudkundige vragen

Dankzij de ervaring van de Koninklijke Vereniging van Boekhouders en Accountants van België (KVABB) kunnen wij gebruik maken van studies en adviezen en onze leden gratis uitnodigen op vormingen en infosessies over de actuele evolutie op het vlak van fiscaliteit en boekhouden.
www.kvabb.org

Securex, voor vragen over uw sociaal statuut

Als ondernemer moet u zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. U betaalt per trimester een bijdrage en daardoor opent u rechten op pensioen, gezinsbijslag, gezondheidszorg en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. NSZ werkt hiervoor samen met Securex.
www.securex.be

Salar, voor vragen over loonadministratie

Salar profileert zich steeds meer als een nichespeler tussen de sociale secretariaten. Hoewel loonberekening misschien een evidentie lijkt, kunnen we voor heel wat facetten rekenen op de gespecialiseerde competentie van Salar, een sociaal secretariaat dat trots is op haar talrijke kmo-klanten, van bakker, de slager, de apotheker tot de ondernemer met enkele tientallen medewerkers.
www.salar.be

HDI, voor vragen over personeelszaken

HDI is een dynamisch, wettelijk erkend sociaal secretariaat, specialist in personeelszaken. Neutraal, interprofessioneel en gericht naar zowel kleine, middelgrote als grotere ondernemingen. De hoofdbekommernis van HDI: werkgevers een vlotte en aangename service bieden in de complexiteit van de sociale wetgeving.
www.hdi.be

ZES, voor energieprojecten

Met Zero Emission Solutions (ZES) werkt NSZ samen aan projecten om de energiefactuur te verlagen. Het studie- en consultancybureau ZES groeide op korte termijn uit tot een gerenommeerde speler in de markt van de hernieuwbare energie. Zero Emission Solutions is erkend als adviesverlener binnen de KMO-portefeuille.
www.zeroemissionsolutions.com

Atradius, voor financieel advies

Bij Atradius kan u terecht voor een kredietverzekering die ervoor zorgt dat u de betaling ontvangt voor uw geleverde producten of gepresteerde diensten, zelfs bij faillissement van één van uw klanten. www.atradius.be

Multiple Choice

Voor strategisch advies of vragen over overdracht kan u terecht bij Multiple Choice. www.multiplechoice.be

Volgende beroepsorganisaties werken samen met NSZ:

De Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België
Afgekort Landsbond der Beenhouwers
Houba de Strooperlaan 784
1020 Brussel

Beroepsvereniging voor Hondenverzorging
Afgekort TRIMCANIS
Lisseweegse Steenweg 170
8380 Lissewege

BULDO, de Belgische Unie van Leraren in Dans en Omgangsvormen
afgekort BULDO
Sint-Benedictusstraat 2
3020 Herent

Eloya vzw
Maurice Herbettelaan 38a
1070 Brussel

Union des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers et traiteurs de Bruxelles et entreprises assimilées de Bruxelles
Afgekort : « FED. HO.RE.CA BRUXELLES
Boulevard Anspach 111
1000 Brussel

Beroepsvereniging voor de zelfstandigen in de kinderopvang
Afgekort UnieKo
Kasteeldreef 66/1
9120 Beveren

Drone Valley
Rue des Aubépines, 50
6800 Libramont-Chevigny


Beroepsvereniging van Reflexologisten België
Afgekort BEVO
Everslaarstraat 205
9160 Lokeren

Nationale Unie van Belgische Estheticiennes
Afgekort NUBE
Boulevard de Waterloo 53
1000 Brussel

De Koninklijke Vereniging van Accountants en Boekhouders van België
Afgekort KVABB
Maurice Verdoncklaan 57
9050 Gentbrugge

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (FVF)
Autolei 250
2160 Wommelgem

De Vlaamse Vastgoedfederatie VZW
afgekort VZW VVF
Daalstraat 100
1852 Grimbergen (Beigem)

Kamer van Vastgoed-Experten
Afgekort Kavex
Kerkstraat 25
9220 Hamme

Belgian Foodtruck Association
Koloniënstraat 11
1000 Brussel

Persberichten

Op zoek naar de laatste persberichten?

Bekijk het overzicht