Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Welke steunmaatregelen zijn nog van kracht?

Nieuwe steunmaatregelen na het Overlegcomité van 16 oktober

De federale regering heeft al aangekondigd dat er compensaties zullen worden voorzien:

 1. Verdubbeling van de crisis overbruggingsrecht voor zelfstandigen actief in de horeca-, evenementen-en cultuursector die hun activiteiten verplicht moeten onderbreken:
 • - 2.583,38 € voor een alleenstaande zelfstandige;
 • - 3.228,20 € voor een zelfstandige met gezinslast.
 1. Daarnaast wordt het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart, dat eind deze maand zou aflopen, tot het einde van het jaar verlengd. Sinds juni kunnen zelfstandigen die hun activiteit hervatten nadat ze die geheel of gedeeltelijk hebben moeten onderbreken als gevolg van een beslissing bij ministerieel besluit een overbruggingsrecht aanvragen om hun heropstart te ondersteunen. Dit is van toepassing op non-food zaken, kappers, reisbureaus, ... Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten zelfstandigen actief zijn in een van de sectoren die al meer dan een maand geheel of gedeeltelijk gesloten zijn en die bij heropening onder druk blijven staan. Zij moeten ook aantonen dat hun activiteit in het kwartaal voorafgaand aan de betreffende maand een daling van ten minste 10% van hun omzet of orders vertoont ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.
 2. Horeca: eindejaarspremie. Voor de dagen van de economische werkloosheid fincanciert de federale overheid de uitbetaling van eindejaarspremies zodat de werknemers hun volledige eindejaarspremie ontvangen.
 3. De RSZ-bijdragen worden tijdelijk kwijtgescholden voor 3de kwartaal van de werkgeversbijdragen aan de RSZ voor bedrijven en zelfstandigen die hun activiteiten moeten stopzetten. De vrijstelling bestaat uit een onmiddellijke terugbetaling van de reeds betaalde bijdragen voor dit derde kwartaal.

De regionale regeringen hebben ook nieuwe maatregelen aangekondigd:

Vlaanderen

 • Een nieuwe premie van 10% van de omzet, voor wie meer dan 60% omzetverlies ondervindt
 • Er is een automatische premie voor cafés, restaurants, zwembaden, fitnesscentra en bowlings in Vlaanderen: 10 procent van de normale omzet in 2019. Voor kleine bedrijven is dat maximaal 11.250 euro, voor ondernemingen vanaf 10 werknemers is dat maximaal 22.500 euro. Ook andere sectoren die tussen 1 oktober en 15 november een omzetverlies van minstens 60 procent lijden, hebben recht op die premie. Alleen moet die wel aangevraagd worden.
   

Brussel

 • een premie van 3.000 euro per gesloten bar/café en nachtclub
 • De Brusselse gemeenten voorzien ook extra premies voor de bars en cafés. Ga dit dus zeker na bij uw gemeente als dit het geval is.
 • Stad Brussel voorziet ook een bijkomende premie van 2.000 euro.

Heel wat coronamaatregelen werden verlengd. Maar welke steunmaatregelen zijn nog van kracht ? Wij geven een overzicht:

Overbruggingsrecht voor u

Tijdelijke werkloosheid voor uw medewerkers

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen

Financiële en fiscale steun

Sectormaatregelen