Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Wat als u de maatregelen niet naleeft?

Het navolgen van de afgekondigde maatregelen is essentieel om een verdere groei van de epidemie en verdere verstrenging van de maatregelen te vermijden. Er wordt gerekend op de burger- en verantwoordelijkheidszin van iedereen. Wanneer maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het ministerieel besluit), zijn sancties mogelijk onder andere op basis van artikel 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007.

De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen. De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

Concreet zal de politie zal nauw toezien op de naleving van deze regels, en zal GAS-boetes opleggen van 750 euro wanneer u als ondernemer de regels overtreedt. Bij een volgende overtreding zal u, naast andere sancties en hogere boetes, uw zaak verplicht moeten sluiten.