Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Veiligheidsrichtlijnen voor winkelcentra

Veiligheidsrichtlijnen voor winkelcentra

 

Voorzie een aparte in- en uitgang tot het winkelcentrum voor de klanten;
Bij niet-automatische deuren laat u de deuren zoveel mogelijk open staan;
Laat maximaal 1 klant per 10 vierkante meter toegankelijke vloeroppervlakte toe.
Organiseer een systeem waarbij kan nagegaan worden hoeveel klanten aanwezig zijn in het
winkelcentrum.
Klanten moeten binnen en buiten de vestiging de afstand van 1,5 meter makkelijk kunnen bewaren. Voorzie waar mogelijk vloermarkeringen, linten, fysieke barrières of een te volgen loopcircuit.
Zorg voor de noodzakelijke handhygiëne voor het personeel en de klanten door middelen te voorzien om handen te ontsmetten met geschikte handgel of ontsmettingsmiddelen. Stel die middelen ter beschikking aan de in- en uitgang en waar nodig in de vestiging.
Geef indien mogelijk de nodige instructies aan de klanten van het winkelcentrum via geluidsinstallaties.
De richtlijnen voor de detailhandelaar gelden eveneens voor de individuele winkels in een winkelcentrum.
Besteed aandacht aan de inrichting van uw parking, bv. met verspreiding van het aantal parkeerplaatsen en plaatsen voor fietsen, zodat een veilige afstand gegarandeerd wordt.
Verkoopacties op straat en uitstallingen, vlaggen of andere attributen buiten en binnen de winkelcentra zijn verboden.
Er moet voorrang gegeven worden aan mensen ouder dan 65 jaar, aan mensen die minder mobiel
zijn en aan het verzorgend personeel

 

Andere veiligheidsvoorschriften

CONTACTEER ONZE ADVISEURS