Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Veiligheidsrichtlijnen voor klantencontacten buiten de vestiging

Klantencontacten buiten de vestiging

1. Maak duidelijke afspraken voor aanvang van de werkzaamheden/prestaties/bezoek. Vraag tijdig informatie op over de maatregelen die gelden op de plaats waar zal worden gewerkt.
2. Wie onderhoud, herstellingen, reiniging, … gaat doen bij particulieren of in bedrijven: wanneer de aanwezigheid van de bewoner of werknemer niet nodig is, begeeft de bewoner of werknemer zich bij voorkeur naar een andere ruimte; bij werken bij particulieren kan vooraf gevraagd worden om aan te geven of er zieke personen aanwezig zijn tenzij de werken zeer dringend zijn; voor zorg aan personen (bv. thuiszorg) gelden specifieke regels.
3. Gebruik indien mogelijk eigen arbeidsmiddelen en indien nodig eigen beschermingsmiddelen

 

Andere veiligheidsrichtlijnen

Voor de detailhandelssector
Voor ondernemers uit andere sectoren dan de detailhandel die niet-lichamelijke klantencontacten hebben
E-commerce
 

CONTACTEER ONZE ADVISEURS