Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Veiligheidsrichtlijnen voor de detailhandelssector

Veiligheidsrichtlijnen voor de detailhandel

 

Maak afspraken zichtbaar buiten en in de vestiging, o.m. over het maximum aantal klanten dat tegelijk binnen mag zijn of over het gebruik van de toiletten.
Neem tijdig contact met uw werknemers inclusief uitzendkrachten en stagiairs, en met externen zoals klanten, cliënten, leveranciers, onderaannemers, freelancers, bezoekers, ouders en anderen die met de onderneming in contact komen, om hen te informeren over de regels in uw onderneming.
Heel wat mensen zullen wellicht concrete vragen hebben: het is belangrijk hen mee te delen tot wie ze zich kunnen richten via informatiepanelen, uw intranet of uw website.
Laat maximaal 1 klant per 10 vierkante meter toegankelijke vloeroppervlakte toe. Indien echter de voor de klant toegankelijke vloeroppervlakte kleiner is dan 20 vierkante meter, mag meer dan één klant de ruimte betreden, zolang een afstand van 1,5 meter tussen klanten kan gewaarborgd worden, met een maximum van 2 klanten.
Klanten moeten binnen en buiten de vestiging de afstand van 1,5 meter makkelijk kunnen bewaren.
Voorzie waar mogelijk vloermarkeringen, linten, fysieke barrières of een te volgen loopcircuit.
Bij niet-automatische deuren laat u de deuren zoveel mogelijk open staan.
Zorg voor de noodzakelijke handhygiëne voor het personeel en de klanten door geschikte handgel of ontsmettingsmiddelen te voorzien om handen te ontsmetten. Stel die middelen ter beschikking aan de in- en uitgang en waar nodig in de vestiging (bv. pashokjes, ticketapparaat of betaalterminal).
Richt de kassazone in zodat de afstand van 1,5 meter kan worden gevrijwaard tussen het personeel en de klanten, en tussen de wachtende klanten in de rij. Is dat niet mogelijk, voorzie dan andere veiligheidsmaatregelen, zoals wanden en schermen.
Zorg voor een winkelsysteem waarbij enkel de koper het product dat hij of zij wil kopen aanraakt. Als dit niet mogelijk is, beperk dan zoveel mogelijk het aantal manipulaties van het product door zowel verkoper als koper.
Stimuleer elektronisch betalen met bankkaart of contactloos, en vermijd cash zoveel mogelijk.
Werk indien mogelijk met bestellingen en afhaaluren.
Neem preventieve maatregelen in de pasruimte: beperk het aantal personen, respecteer 1,5 meter afstand bij de inrichting van de pashokjes en bij de organisatie van de wachtrij. Ontsmet het pashokje na elke pasbeurt. Voorzie handgel voor en na gebruik van de kleedkamer.
Besteed aandacht aan de inrichting van uw parking, bv. met spreiding van het aantal parkeerplaatsen en plaatsen voor fietsen, zodat een veilige afstand
gegarandeerd wordt.
Verkoopacties op straat en uitstallingen, vlaggen of andere attributen buiten de handelszaken zijn verboden.
Er moet voorrang gegeven worden aan mensen ouder dan 65 jaar, aan mensen die minder mobiel zijn en aan het verzorgend personeel

 


Vanzelfsprekend speelt ook de klant zelf een belangrijke rol bij het veilig verloop van het klantencontact. Vandaar moeten de ondernemer maar ook de overheid de klant oproepen bij zijn winkelbezoek volgende aanbevelingen te volgen:

Houd 1,5 meter afstand, buiten aan de winkel en in de winkel.
Kom zoveel mogelijk alleen naar de winkel.
Kom niet naar de winkel als je verkouden bent of griepklachten hebt.
Volg altijd de aanwijzingen van het personeel.
Betaal bij voorkeur contactloos of elektronisch, vermijd cash.
Gebruik een winkelwagen of mandje indien aanwezig.

 

Andere veiligheidsvoorschriften

Voor ondernemers uit andere sectoren dan de detailhandel die niet-lichamelijke klantencontacten hebben
E-commerce
Klantencontacten buiten de vestiging

CONTACTEER ONZE ADVISEURS