Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Veiligheidsrichtlijnen voor ambulante handel

Veiligheidsrichtlijnen voor ambulante handel

Deze richtlijnen gelden voor de ambulante handel, uitgezonderd de markten.

Als ambulante activiteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en bijkomstig van diensten die op deze producten betrekking hebben, door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.

Deze richtlijnen doen geen afbreuk aan de bevoegdheden van de lokale autoriteiten om overeenkomstig de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten de ambulante activiteiten te reglementeren.

Zorg ervoor dat steeds een afstand van 1,5 meter kan gevrijwaard worden tussen de bezoekers van de ambulante handelszaak onderling en met de handelaars.
Werk een corona-circulatieplan uit met duidelijke afbakening van wachtrijpad en doorlooppad via linten of nadars, en breng in de wachtrij een markering van 1,5 meter afstand aan.
Zorg voor de noodzakelijke handhygiëne door middelen te voorzien om handen te ontsmetten met geschikte handgel of ontsmettingsmiddelen. Installeer deze op een manier dat ze bereikbaar zijn voor de verkoper en de klant.
Breng de preventiemaatregelen die gelden voor de ambulante handelszaak duidelijk zichtbaar aan.
Stimuleer elektronisch betalen met bankkaart of contactloos, en vermijd cash zoveel mogelijk.
Zorg voor een winkelsysteem waarbij enkel de koper het product dat hij of zij wil kopen aanraakt. Als dit niet mogelijk is, beperk dan zoveel mogelijk het aantal manipulaties van het product door zowel verkoper als koper.

 

Andere veiligheidsmaatregelen

CONTACTEER ONZE ADVISEURS