Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Veiligheidsrichtlijnen per sector

Het is uiterst belangrijk om uw zaak veilig te kunnen heropstarten. Met deze richtlijnen kunt u dit zo optimaal mogelijk doen.
 

Aanbevelingen per sector

 

Maak duidelijke afspraken in jouw zaak

Download de affiche die voor jouw onderneming van toepassing is en communiceer duidelijke veiligheidsrichtlijnen voor jouw klanten, patiënten, cliënten,...

Affiche voor winkels

Affiche voor ambulante handel

Affiche voor (para)medische beroepen

Affiche voor kappers

Affiche algemeen

 

CONTACTEER ONZE ADVISEURS